Bilirkişilik Temel Eğitim Programımızın koordinatörü Prof. Dr. Talat Canbolat editörlüğünde hazırlanan Bilirkişilik Temel Eğitimi Kaynak Kitabı yayınlandı.

Bilirkişilik Temel Eğitim Programı'ndan beklenen faydanın sağlanması ve eğitimlerde standart bir uygulamanın tesisi amacıyla Üniversitemiz Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden, program koordinatörümüz Prof. Dr. Talat Canbolat editörlüğünde hazırlanan Bilirkişilik Temel Eğitimi Kaynak Kitabı ile Bilirkişilik Temel Eğitimi Katılımcı El Kitabı, akademisyenler, yargı mensupları, eğitim verecek kuruluşlar, eğiticiler ve katılımcılar ile tüm ilgililerin kullanımına sunuldu.

İlgili kitaplara Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı'nın sitesinden erişilebilir.

HIZLI ERİŞİM