Değişim Yönetimi Eğitim Programı

Değişim Yönetimi Eğitim Programı


Amaç

Eğitimin amacı işletmelerde her türlü değişim ihtiyacının zamanında fark edilmesi, planlaması ve değişim sürecinin yönetilmesi için gerekli tüm bileşenleri, belli ilke, kural ve standartlar çerçevesinde örnek olaylarla ele alarak genel bir bakış açısı sağlamaktır.

Aynı zamanda, işletmelerde yaşanan belli değişimler sonucunda örgüt kültürünün değiştirilmesi ve geliştirilmesi konularında detaylı bilgiler aktarılacaktır.


Hedef Kitle

...


Yöntem

...


Süre

3 saat / 1 gün


İçerik

1. Değişim Kavramı

2. Değişimle İlgili Görüşler

3. Değişimin Nedenleri

4. Değişimin Kaçınılmazlığı

5. Değişime Karşı Direnç

6. Değişim İhtiyacı ve Bu İhtiyacı Kabullenme Sürecinde Yaşananlar

7. Kurumsal Değerler, Misyon ve Vizyonun Değişime Katkısı

8. Değişimde Yönetici Ve Çalışan Etkileşimi

9. Değişimde İstikrar ve Kararlılık

10. Değişime Direncin Kırılması

11. Değişim Yönetiminde Kritik Başarı Unsurları

12. Değişimin Etkisi ve Sonuçları

13. Değişim Liderliği ve Örnek Olaylar


Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 31.05.2021 16:08:17 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM