Sürdürülebilirlik İletişimi ve Yönetişim

sustainable.jpeg (29 KB)

Eğitimin Amacı

Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk İletişimi ile bir kurumun içinde bulunduğu eko-sistemin yukarı çekebilmesi için neler yapılması gerektiği gerektiği hususunda, çalışanların arasında homojen dağılımın nasıl olması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Eğitime ve bilime önem veren kurumsal vatandaşların artması ile bu noktada daha eşitlikçi bir dünya düzeninin ortaya çıktığı bir gelecek inşa etmek için sürdürülebilirlik anlayışı perspektifinden konuya yaklaşmak amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

Sürdürülebilirlik, bilgi teknolojilerinin insan hayatını yönlendirdiği günümüzde daha fazla önem kazanmıştır. Paydaş ekonomisi, sosyal faydayı gözten, paydaşları ile pozitif yönde ivme kazanacak iş modellerinin gözetildiği toplumsal yapının kendini üretmesi gereken bir dönemi ifade etmektedir.

Eğitimin Hedef Kitlesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Kurumsal İletişim alanlarında çalışan, çalışmaya aday olanlar

Kişisel gelişime önem verenler

Girişimciler

Kurumsal Eğitim olanakları ile çalışanlarına farklı perspektifler kazandırmak isteyenler

Eğitimin Süresi

60 saat

Eğitmen(ler)i

 

Prof. Dr. Ebru Özgen, Prof. Dr. Ayda Uzunçayırlı Soydaş, Prof. Dr. Emel Karayel Bilbil, Doç. Dr. Betül Özkaya, Doç. Dr. Ayşe Müge Yazgan, Doç. Dr. Zühal Akbayır, Doç. Dr. Yeliz Kuşay, Dr. Öğr. Üyesi Figen Algül, Dr. Dilek Eyüboğlu


Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 20.07.2023 14:23:25 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM