Ekonomi Eğitim Programı

Ekonomi Eğitim Programı


Amaç

Bu programda, katılımcıların finansal piyasalardaki işleyişin nasıl olduğunu öğrenmeleriyle birlikte Türk finans piyasalarının dünü bugünü ve yarını hakkında makro ekonomik açıdan bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Programda, Finans sisteminin temel araçlarının ve bunların tarihi perspektifte nasıl uygulanmaya başladığı, geçmiş finansal araçların kullanılması neticesinde oluşan ekonomik buhran dönemlerinin ülkeler bazında incelenmesi ve Türkiye örneği, Ülkeler arasındaki finansal ilişkinin boyutları ve ülkelere etkileri, Türk finans piyasasında para ve sermaye piyasalarının tanımı, makro ekonomik değişkenlerle Türkiye Ekonomisinin incelenmesi öğrenilecektir.


Hedef Kitle

...


Yöntem

...


Süre

3 saat / 1 gün


İçerik

1. Para Kuramı

2. Savaşlar ve Krizlerle Ekonomik Olayların İlişkisi

3. Büyüme ve İstihdam

4. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

5. Büyüme Göstergeleri (Sanayi üretimi, kredi büyümesi vb.)

6. İstihdam Piyasası Yapısı ve İşsizlik


Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 31.05.2021 15:43:33 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM