Finansçı Olmayanlar İçin Finansal Teknikler ve Mali Analiz Eğitim Programı

Finansçı Olmayanlar İçin Finansal Teknikler ve Mali Analiz Eğitimi


Amaç

Temel mali tabloları anlama, analiz etme ve inceleme becerisi kazandırılması. Temel finansal teknikler ve uygulamalar hakkında beceri kazandırma


Hedef Kitle

Tüm yöneticiler


Yöntem

Konu anlatımı, excel üzerinden uygulamalar, çeşitli sektörlerden gerçek mali tabloların incelenmesi


Süre

6 saat / 2 gün


İçerik

1. Muhasebe Kavramları ve Giriş

 • Muhasebe Temel Eşitliği ve Raporlama Mantığı
 • Harcama, CAPEX ve OPEX Kavramlarının
 • Kar, Zarar ve Nakit Akış Kavramları

2. Mali Tabloların Yapısı ve İçeriği

 • Finansal Durum Tablosu
 • Gelir Tablosu (Kar/Zarar Tablosu)
 • Özkaynak Değişim Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Mali Tablo Dipnotları

3. Anahtar Performans Göstergeleri Nelerdir Nasıl Kullanılır

4. FAVOK  (EBITDA) Anlamı ve Hesaplanması ve Mali Analizde Kullanımı

 • Formülü
 • EBITDA ile Net Borçluluk ilişkisi ve analizi
 • EBITDA ile Net İşletme Sermayesi ilişkisi ve analizi
 • EBITDA’nin nakde dönüş oranı
 • Gerçek UFRS mali tablolar üzerinde uygulama

5. İşletme sermayesi tanım, hesaplanması ve analizi

 • İşletme sermayesi ile nakit yönetimi arasındaki bağın analizi
 • Mevsimselliğin etkisi
 • Farklı sektörlerde işletme sermayesi örnekleri (örneğin negatif vs. pozitif işletme sermayesi)
 • Gerçek UFRS mali tablolar üzerinde uygulama

6. Net borçluluk hesaplanması ve analizi

 • Finansal borç niteliğinde değerlendirilebilecek bilanço kalemlerinin tartışılması
 • Nakit ve nakit benzeri kalemlerin tartışılması
 • Net işletme sermayesi ile olan ilişki
 • Gerçek mali tablolar üzerinde uygulama

7. Rantabilite analizi

 • ROE
 • ROIC
 • Gerçek mali tablolar üzerinde uygulama

Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 31.05.2021 15:19:59 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM