İş Hukuku Eğitim Programı

İş Hukuku Eğitim Programı


Amaç

İşçi- işveren -devlet ilşkilerini inceleyen İş Hukuku'nu İş Kanunu hükümleri çerçevesinde tanıtmak.


Hedef Kitle

Yöneticiler


Yöntem

Konu anlatımı


Süre

3 saat / 1 gün


İçerik

1. İş Hukukunun Konusu ve Yasal Dayanakları

  • 4857 s. İş Kanunu’nun Kapsamı
  • Diğer İş Kanunları ve Borçlar Kanunu’nun İşçiler Açısından Uygulanması

2. İş Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar

3. İş Sözleşmesi Türleri

4. İşverenin Sözleşme Yapma Zorunluluğu

5. Çalışma Koşullarında Değişiklik

6. İş Sözleşmesinde Tarafların Borçları

  • İşçinin Borçları
  • İşverenin Borçları

7. İşin Düzenlenmesi, Çalışma Süreleri ve Dinlenme Hakkı

8. İş Sözleşmesinin Sona Ermesi 

9. İş Güvencesi ve Kapsamı

  • İş Güvencesi Kapsamındaki İşçiler
  • İş Güvencesinden Yararlanma Koşulları
  • İş Güvencesine Bağlı Haklar

10. Kıdem Tazminatı Hakkı ve Kıdem Tazminatının Hesaplanması


Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 31.05.2021 15:46:43 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM