Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Sertifika Programı

Kök hücre ve rejeneratif tıp sertifika programı 60 saatlik teorik eğitimi içermektedir.  Programın amacı, kök hücre hakkında temel teorik bilgilerin verilmesi, kök hücrelerin deneysel modellerde uygulanması, hücresel tedavi yaklaşımında kök hücrenin rolü ve hücresel immünoterapi  üzerinde literature dayalı güncel bilimsel yaklaşımların paylaşılmasını içermektedir.  Ayrıca, Dünyada ve Türkiye’de yapılan ve yürümekte olan klinik çalışmaların literatürden ve CinicalTrails üzerinde araştırılması ve tartışılmasını, hücrelerin üretim koşullarının teorik bilgisini de içermektedir. Programın önemli hedeflerinden biri de kök hücre ve rejeneratif tıp alanında proje yazma motivasyonun sağlanmasıdır. Kök hücrelerin deneysel modellerde ve klinikte uygulanması ile ilgili olarak etik unsurların incelenmesi de programın hedefleri arasında yer almaktadır.


Program Çıktısı

Kök hücre ve rejeneratif tıp sertifika programını tamamlayan katılımcılar, kök hücre hakkında temel teorik bilgiye, deneysel modellerde ve rejeneratif tıp alanında uygulamaları hakkında bilgiye sahibi olacaklardır. Kök hücre ve rejeneratif tıp alanındaki fikirlerini projelendirebileceklerdir. Kök hücre ve uygulama alanları hakkında doğru bilgiye sahip olacaklardır.


Program Yeri

Marmara Ünivesitesi Göztepe Kampüsü


Program Tarihi
(Program tarihleri değişiklik gösterebilmektedir.)

Şubat 2021'de yapılması planlanan eğitim, yüzyüze ya da -gerekli resmi iznin çıkması halinde- uzaktan da yapılabilecektir. Lütfen gelişmeler için sitemizi takip ediniz.
Cumartesi ve Pazar (09:00-16:00 arası günde 6 saat)


Program İçeriği

Temel Kök Hücre Kavramı · Kök hücre alt grupları, izolasyon, karakterizasyon ve farklılaşma teknikleri, kök hücrelerin migrasyon özellikleri, immünregülasyondaki roller, hücresel immünoterapi ve CAR-T Hücre yaklaşımı, kanser kök hücreleri, doku mühendisliği, organoid teknolojisi ve hastalık modelleme sistemleri, etik ve hukuki unsurlar, kök hücrelerim rejeneratif tıp alanındaki kullanımlarını içermektedir.  Klinik çalışmalar arasında nörodejeneratif, kardiyovasküler, endokrin, atopik ve otoimmün, plastik cerrahi, hematolojik hastalıklar üzerinde yapılan deneysel ve kilinik çalışmalar hakkında literatür ve ClinicalTrials bilgileri içermektedir.  Bu alanda proje yazma üzerine eğitim de verilecektir.


Program Koordinatörü

Prof. Dr. Tunç Akkoç doktora eğitimini Marmara Ünivesitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında yapmıştır. 2009 yılından beri kök hücre alanında çalışmalar yapmaktadır. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği’nin kurucu üyesi ve dönem başkanıdır. Ayrıca Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kök Hücre Araştırma Grubu üyesidir.

 

 

 

 


Eğitmenler

Prof. Dr. Tunç Akkoç
Prof. Dr. Elif Aydıner Karakoç
Prof. Dr. Hülya Ilıksu Gözü
Prof. Dr. İsmail Cinel
Doç. Dr. Ömer Doğru
Dr. Öğr. Üyesi Burak Aksu
Dr. Öğr. Gör. Alper Şişman


Ayrıntılı bilgi için
tuncakkoc@marmara.edu.trBu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 26.02.2024 15:32:37 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM