Genel Fransızca Eğitim Programı

TK_Dil_Fransizca.jpg (717 KB)

Kayıt ve Ayrıntılı Bilgi İçin:

https://sembys.marmara.edu.tr/course/list?q=Genel%20Frans%C4%B1zca

Eğitimin Amacı

Fransızca dil eğitim programının içeriği “Avrupa Ortak Dil Kriterleri” (AODK) çerçevesinde alanında uzman akademik kadromuz tarafından hazırlanmaktadır. Eylem odaklı işlenen derslerde dört dil becerisinin (Okuma; Dinleme; Yazma; Konuşma) geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kullanılan yöntem kitabı ÉDİTO, “Avrupa Ortak Dil Kriterleri” doğrultusunda oluşturulmuş içeriği ile uluslararası Delf sınavlarına da hazırlayıcı niteliktedir. Eğitim programına katılan öğrencilerin bireysel gelişimleri takip edilerek bu konuda geri bildirim yapılmakta, ihtiyaç duyulması halinde ders materyalleri dışında bireysel çalışmaları destekleyici ek kaynaklar sunulmaktadır. Dersler Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde olup seviye tespit sınavı (4 dil becerisi) randevu üzerine yapılmaktadır. Fransızca bilgisi olmayan kursiyer adayları A1.1 seviyesindeki sınıflara yerleştirilirler.

Eğitimin Hedef Kitlesi

Lise, üniversite öğrencileri ve yetişkinler.

Eğitimin Süresi

60 saat

Eğitmen(ler)i

Öğr. Gör. Buket Topbaş

 

AODK Seviyesi*

Kurlar

Seviye Tanımı

Kur Tablosu

Toplam Ders Saati*

Ders Kitabı

Üniteler

A1

1. Kur

utilisateur élémentaire (niveau introductif ou de découverte) Niveau débutant

A1.1

60

EDİTO A1

1-6

2. Kur

Niveau débutant

A1.2

60

EDİTO A1

7-12

A2

3. Kur

utilisateur élémentaire (niveau intermédiaire ou usuel Niveau intermédiaire

A2.1

60

EDİTO A2

1-6

4. Kur

Niveau intermédiaire

A2.2

60

EDİTO A2

7-12

B1

 

5. Kur

utilisateur indépendant (niveau seuil

B1.1

60

EDİTO B1

1-4

6. Kur

utilisateur indépendant (niveau seuil

B1.2

60

EDİTO B1

5-8

7. Kur

utilisateur indépendant (niveau seuil

B1.3

60

EDİTOB1

9-12

B2

9. Kur

utilisateur indépendant (niveau avancé ou indépendant

B2.1

60

EDİTO B2

1-6

10. Kur

 

B2.2

60

EDİTO B2

6-12

C1

11. Kur

utilisateur expérimenté (niveau autonome)

C

120

EDİTO C1

 

1-20 thèmes

AODK= Avrupa Ortak Dil Kriterleri*

1 ders saati = 50 dakika

 

Kısıtlı dil seviyesi

A1

Gündelik somut ihtiyaçları karşılamaya yönelik, çok sık kullanılan ifade şekillerini ve basit cümleleri anlayabilir ve kullanabilir. Kendisini ve başkalarını tanıtabilir, başkalarına kişisel sorular yöneltebilir ve bu tür sorulara karşılık verebilir. Karşısındaki bireyler yavaş ve anlaşılır konuşursa ve yardımcı olurlarsa, onlarla basit şekilde iletişim kurar.

A2

Sade cümleleri ve sıkça kullanılan deyimleri anlayabilir. Alışık olduğu basit ve sıkça karşılaşılan durumlarda iletişim kurabilir. Basit ifadelerle nereli olduğunu, eğitimini, yakın çevresini ve somut ihtiyaçlarını anlatabilir.

 

Bağımsız dil seviyesi

B1

Kendisine yabancı olmayan konuların kısıtlı dille ifade edilmesi durumunda, anlatılanları ana hatlarıyla anlayabilir. Seyahatlerde, Fransızca'nın konuşulduğu ülke, bölge ve şehirlerde karşılaşabileceği çoğu durumların üstesinden gelebilir. Bildiği konularda ve kişisel ilgi alanlarında kendisini basit düzeyde ve konuları ilişkilendirerek ifade edebilir. Yaşadığı tecrübe ve olayları anlatabilir. Arzularını, umutlarını ve amaçlarını sunar, plan ve görüşlerini nedenleriyle açıklayabilir.    

B2

Her türlü somut ve soyut konulu zor metinleri genel olarak anlayabilir, uzmanlık alanına ilişkin tartışmaları takip edebilir. Ana dili Fransızca olan bireylerle sıradan bir sohbeti rahat ve akıcı şekilde yürütebilir, cümleleri kolayca kurar, karşısındaki de bu cümleleri anlamakta zorlanmaz. Birçok konuda kendini açık ve detaylı olarak ifade edebilir. Güncel bir konuyu yorumlayabilir ve çeşitli avantaj ve dezavantajlarını dile getirebilir.

 

Yetkin ve özerk dil seviyesi

C1

Uzun metinleri anlayabilir, sonuçlar çıkarabilir. Duraksamadan, sık sık ve belirgin şekilde sözcük arayışlarına girmeden kendisini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Dili sosyal yaşamında, iş hayatında, mesleki eğitiminde ve yükseköğrenimde esnek ve etkili bir biçimde kullanabilir. Çeşitli ve karmaşık konularda sistemli, net ve düzgünce cümleler kurar.


Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 13.06.2024 15:18:19 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM