Siyaset Pratikleri ve Siyasetin İletişimi

I-L-2.jpg (5.47 MB)

Eğitimin Amacı

Siyaset ve iletişim pratiği eğitimi genellikle teorik derslerin yanı sıra uygulamalı dersleri de içerir. Öğrenciler, siyasi kampanyaların planlaması, medya etkisi analizi, sosyal medya kampanyaları tasarımı gibi konuları uygulamalı olarak öğrenirler.

Eğitimin İçeriği

  1. Siyasi İletişim: Siyasi iletişim kavramları, siyasi kampanyaların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi, politikacıların medya kullanımı, seçim stratejileri ve propaganda teknikleri gibi konuları içerir.
  2. Stratejik İletişim: Stratejik iletişim stratejileri, iletişim planlaması, hedef kitle analizi, mesaj tasarımı, medya ve dijital pazarlama stratejileri, kriz iletişimi ve itibar yönetimi gibi konuları kapsar.
  3. Kamu Diplomasisi: Kamu diplomasisi kavramı, devletler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, kültürler arasındaki iletişim, uluslararası medya ve küresel iletişim gibi konuları ele alır.
  4. Kriz İletişimi: Kriz yönetimi ve kriz iletişimi arasındaki farklar, krizlerde iletişim stratejileri, kriz iletişimi planı hazırlama, kriz sonrası itibar yönetimi gibi konuları içerir.
  5. Medya Yönetimi: Medya yönetimi, medya kuruluşlarının yapısı, gazetecilik etiği, medya etkisi ve medya monitörleme teknikleri gibi konuları kapsar.
  6. Propaganda: Propaganda teknikleri, propaganda araçları, propaganda tarihi, propaganda ve ideoloji ilişkisi gibi konuları içerir.
  7. Sosyal Medya: Sosyal medyanın siyasi iletişimdeki rolü, sosyal medya stratejileri, sosyal medya kampanyaları, sosyal medya etiği gibi konuları ele alır.

 

Eğitimin Hedef Kitlesi

Siyaset ve siyaset iletişimi ile ilgilenen kişiler.

Eğitimin Önkoşulu

Ön koşulu yoktur.

Eğitimin Çıktısı

Siyaset ve iletişim pratiği eğitimi, öğrencilere, politikacıların, siyasi partilerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin iletişim stratejilerini geliştirme, uygulama ve değerlendirme konusunda gerekli becerileri kazandırmayı hedefler. Bu sayede, öğrenciler, politik faaliyetlerin demokratik süreçlere katkısını arttırmak için gerekli araçları kullanarak, politik iletişim alanında etkili bir şekilde çalışabilirler.

Eğitimin Süresi

60 Saat

Eğitmen(ler)i

Prof. Dr. Ebru Özgen

 

Prof. Dr. Barış Doster


Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 20.07.2023 14:30:18 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM