Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

T.C. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışmanlığı Merkezleri Hakkında Yönetmelik ve 09/2012 tarihli Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışmanlığı Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik Uygulamaları Hakkındaki Genelgesi'ne uygundur.


Program Çıktısı

Bu sertifikaya sahip olanlar Türkiye'nin her yerinde Aile Danışmanlığı Merkezi açma yetkisine sahip olacaklardır.


Program Önkoşulu

Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Tıp, Hemşirelik, Çocuk Gelişimi alanlarından birinden (en az dört yıllık lisans mezunu olma şarttır) mezun olanlar programa başvurabilir.


Program Yeri

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü


Program Süresi

300 saati (örgün) teorik, 120 saati uygulama (60 saat sınıf içi + 60 saat saha) ve 30 saati süpervizyon olmak üzere toplam 450 saattir.


Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

Diplomanın aslı ve fotokopisi

Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi
1 adet vesikalık
Ödeme dekontu (Ödeme kayıt sırasında da yapılabilir)


Program Tarihleri
(Program tarihleri değişiklik gösterebilmektedir.)

Hafta içi Grubu: Eylül 2020 
(Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe saat 18:00-21:30 arası)

Hafta sonu Grubu: Eylül 2020
(Cumartesi-Pazar saat 09:00-18:00 arası)


Program Ücreti

3800 TL (KDV dahil)
İndirim oranları için tıklayınız

Sadece Halkbankası Paraf Kredi Kartı'na taksitlendirme yapılabilmektedir. 


Program Koordinatörü

Prof. Dr. Halil Ekşi (halileksi@marmara.edu.tr)


Ayrıntılı bilgi için

Doç. Dr. Durmuş Ümmet (dummet@marmara.edu.tr)


Eğitimciler

Foto_Aile_2020.jpg (219 KB)

Prof. Dr. Halil Ekşi 1970 Rize-İkizdere doğumludur. İlk ve orta öğretimini İstanbul Üsküdar’da tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden 1992 yılında mezun oldu. Kişilik, moral/ahlaki gelişim, ahlak eğitimi, karakter eğitimi, başaçıkma, alternatif terapi modelleri, epistemoloji, eğitim psikolojisi, aile danışmanlığında temel psikoloji eğitimleri başlıca çalışma alanlarıdır. Halen Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Şirin İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pedagoji bölümünden 1979 yılında lisans eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesi’nde "Gençlerin Değerler Sıralaması Üzerine Bir Araştırma" çalışması ile yüksek lisansını tamamladıktan sonra İngiltere’de "Application of Counselling Skills into Professional and Personal Life" çalışması ile doktorasını tamamladı. Çalışma alanları arasında, danışmanlık becerileri, eğitim psikolojisi, mesleki danışma, iletişim becerileri, aile danışmanlığında görüşme yöntemleri, psikolojik danışma ilke ve teknikleri vb. bulunmaktadır.

Doç. Dr. Müge Yüksel Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nden 1995 yılında mezun olmuştur. 1998 yılında yüksek lisans eğitimini, 2003 yılında M.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri doktora programını tamamlamıştır. 1995 yılından beri Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde görev yapmakta, çalışmalarını Doçent olarak devam ettirmektedir. Üzerinde çalıştığı konular; öğrenme güçlükleri, okullarda uyum ve davranış sorunları, öğrenme sorunlarına müdahalede teşhis ve program hazırlama, okul öncesi psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, yetişkinlik ve yaşlılık psikolojik danışmanlığı, projektif teknikler, zeka testleri, gelişim ve dikkat testleri eğitimi ve süpervizyonu, ailede yaşam becerileri, evlilik uyumudur.

Doç. Dr. Seval Erden 1997 yılında lisans, 2003 yılında yüksek lisans ve 2008 yılında da doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda tamamladı. Gelişim Psikolojisi, Kişilerarası ilişkiler, Psikolojik Testler, Testdışı Teknikler, Grupla Psikolojik Danışma, Vak’a Analizi ve Süpervizyon, Bilişsel-Davranışçı Danışma Kuram ve Uygulamaları derslerini veren Erden’in "Kişilerarası İlişkiler" kitabının yanı sıra, Ergenlikten Yetişkinliğe Grupla Psikolojik Danışma, Rehberlik, Yaşam Boyu Gelişim Dönemleri, Fizyolojik Psikoloji, Eğitim Psikoloji ve Eğitim Bilimleri kitaplarında bölüm yazarlıkları bulunmaktadır. "Kişilerarası İlişki Boyutları Ölçeği"ni geliştiren yazarın, çeşitli ulusal ve uluslar arası bildiri ve yayınları mevcuttur.

Doç. Dr. Azize Nilgün Canel Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’ndan mezuniyetinin ardından, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak başladığı akademik yaşamına, halen Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Aile danışmanlığı alanında doçent olan Canel, Çift ve aile üzerine üç kitap yazmış, çeşitli kitaplarda bölüm yazarlıkları yapmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Türkiye için hazırladığı Aile Eğitim Programı’nda yer almış, halen Türkiye’nin çeşitli illerinde kullanılan "Evlilik ve Aile Hayatı" ve "Aile Yaşam Becerileri" eğitim programlarını hazırlamıştır. Aile terapisi, evlilik danışmanlığı, çift terapisinde süpervizyon, REBT (Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi), çözüm odaklı danışmanlık ve naratif terapi üzerine yurt içi ve yurt dışında çeşitli eğitimler almıştır. Halen Marmara Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çift ve aile danışmanlığı, psikoterapiler, postmodern ve kısa terapiler, yaratıcı düşünce ve yaratıcı danışmanlık gibi çeşitli dersler vermektedir.

Doç. Dr. Durmuş Ümmet Kilis doğumludur. Marmara Üniversitesi’nde Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında 2003 yılında lisans, 2007 yılında yüksek lisans ve 2012 yılında doktora eğitimlerini tamamladı. Başlıca çalışma alanları arasında; bireysel ve çift/aile danışmanlığı uygulamaları, grupla psikolojik danışma, psikolojik danışmada postmodern yaklaşımlar, değerler eğitimi, eğitim psikolojisi vb. bulunmaktadır. Uzmanlık alanı çerçevesinde, yetişkinlerle bireysel danışma ve çift ve ailelerle danışma çalışmalarını yürütmektedir. Halen aynı bölümde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Müge Akbağ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden 1991 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 1994 yılında, doktora eğitimini 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı’nda tamamladı. Başlıca çalışma ilgi alanları; Danışma Kuram ve Teknikleri, Kişiler Arası Etkileşimsel Çözümleme Yaklaşımı (Transaksiyonel Analiz), Kişilik, Erken Dönem Ebeveyn Çocuk Etkileşimi, Romantik İlişkiler ve Bağlanma, Aile ve Çift Danışmanlığı, Otantik ve Öğrenilmiş Duyguların Gelişimi, Psikolojik Testler ve Pozitif Psikoloji (Psikolojik İyi Oluş, Affetme)’dir. Ayrıca, Aile Terapisi Eğitimi üzerine İsrail Toplumsal Koruyucu Danışmanlık Hizmetleri Merkezi’nin sertifikalı eğitimcilerinden uluslararası sertifikasyonlu 200 saatlik süpervizyonlu eğitim programını tamamlamıştır. Akbağ halen Marmara Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışma Anabilim Dalı’nda akademik hayatına devam etmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Makbule Soyer lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesinden almıştır. Yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kişilik kuramları üzerine tamamlamıştır. Mezuniyet sonrası "Grupla ve Bireyle Danışma", "Drama, Yaratıcı Drama ve Drama Liderliği", "Aile Terapisi" ve "Vaka Kavramsallaştırma" eğitimleri almıştır. İlgi alanları danışmanlık becerileri ve psikolojik danışma süreci, gelişim psikolojisi (kişilik, kimlik ve cinsel kimlik), pozitif büyüme ve gelişim, stres ve başetme ve rehabilitasyon danışmanlığıdır. Çocuk ergen ve yetişkinle çalışmalarında bilişsel davranışçı müdahaleler ve postmoden müdahaleleri benimsemektedir, aileye sistemik bakış açısı ile yaklaşmaktadır. Tübitak bilim teşvik ödülü sahibi, Orta düzeyde İngilizce bilmekte ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği üyesidir.

Dr. Meral Sert Ağır 1991 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimlerinde lisans eğitimini tamamladı. Aynı üniversitede İmam Hatip Lisesi ve Normal Lise Öğrencilerinin Denetim Odakları Üzerine Bir İnceleme çalışması ile yüksek lisans, Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Çarpıtma Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişki çalışması ile doktora eğitimini tamamladı. Çalışma alanları arasında, Bilişsel Psikoloji ve Uygulamaları, Kişiler Arası İletişim, Aile İçi İletişim, Davranış Bozuklukları, Grup Dinamikleri ve Motivasyon, Çatışma Çözümü ve Liderlik, Mobbing, Davranış Değiştirme Metotları vb. bulunmaktadır. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


Eğitim Konuları

1 · Aile Danışmanlığı için Temel Psikoloji
Psikolojinin Temel Kavramları · Çocuk ve Ergenlerde Gelişim Dönemleri · Gelişim Görevlerinin Yerine Getirilmesinde Ailenin Rolü · Ebeveyn Tutumları · Etkili Ebeveynlik ve Ebeveyn Arabuluculuğu · Kişilik Kuramları

2 · Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamaları
A · Klasik Kuramlar (Dinamik, Stratejik, Yapısal, Yaşantısal Kuramlar ve Uygulamaları)

B · Bilişsel-Davranışçı Kuram ve Uygulamaları
C · Post-modern Yaklaşımlar (Çözüm Odaklı, Öyküsel Kuramlar ve Uygulamaları)

3 · Aile Danışmanlığı İlke ve Teknikleri
Danışmaya ait Temel Kavramlar · Bireysel Danışma Beceri ve Teknikleri · Bireyi Tanıma Teknikleri · Bireysel Danışma ve Aile Danışmasının Karşılaştırılması · Aile Danışmanın Rol ve Görevleri · Aile Danışmasının Temel Aşamaları · Aile Danışmanın Nitelikleri · Aile Danışmanlığı Beceri ve Teknikleri · Aile Danışmanlığı Örnek Yapılanma Modeli · Aile Danışmasında Kültürel Duyarlılık · Danışmada Etik İlkeler


4 · Aile ve Evlilik Süreçleri
Evlilik Öncesi Danışmanlığı ve Eş Seçimi · Çiftlerin Evlilik Öncesi Uyum Süreçleri · Evliliğe Hazırlık Süreci · Evliliğin İlk Zamanları ve Evliliğe Alışma Süreci · Eşler Arasında Rol Dağılımı, Romantik İlişkinin Desteklenmesi · Anne Baba Olmak · Boşanma Süreci · Boşanma Sürecinde Çocuklar

5 · Ailede Eğitim Süreci
Aile İçinde Öğrenme · Ailede Sosyal Beceri Kazanımı · Okul-Aile İlişkisi ve İletişimi · Çocuğun Okulla ilgili Sorunları · Çocuğun Eğitim Sürecinde Ailenin Fonksiyonu · Özel Eğitim Kapsamında Çocuğu Olan Ailelere Destek · Günlük Yaşamda Aile Okuryazarlığı Becerilerinin Kazanılması · Çoklu Zeka Uygulamalarının ve Öğrenme Stillerinin Ailede Kullanımı

6 · Aile, Sağlık ve Cinsellik
Ailede Sağlık Bilinci · Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları · Ailede İlkyardım Bilinci Geliştirme · Kronik Rahatsızlıklarda Ailenin Etkisi · Anne-Çocuk Sağlığı · Aile Planlaması · Cinsellikle ilgili Temel Kavramlar · Ailede Cinsel Sorunlar: Kadında Cinsel Sorunlar / Erkekte Cinsel Sorunlar · Cinsel İşlev Bozukları ve Yaklaşım Biçimleri · Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Korunma Yolları · Hamilelik ve Cinsel Sorunlar · Yaşlılık Dönemi Cinsel Konular (Menopoz, Andropoz)

7 · Aile Danışmanlığı Süreci ve Becerileri
Ailenin Karşılanması · Ailedeki Dinamikleri Anlama · Vaka Formülasyonu Yapma · Ailenin Probleminin Tanımlanması · Probleme Uygun Strateji Seçimi · Geribildirim Alma Süreci · Aile Danışmanlığını Sonlandırma Süreci · İzleme Sürecinin Yapılandırılması · Temel Süreç Değerlendirme Teknikleri

8 · Uygulama
Teorik Dersler Kapsamında Kazanılan Becerilerin Sınıf İçinde Rol-Playing Metodu ile Kuramsal Bazda Uygulamaya Koyulması · Sınıf İçi Geri Bildirimler · Konsültasyon · Sınıf Tartışmaları

9 · Süpervizyon
Ailelerle Yapılan Görüşmelerin Sınıf İçinde Süpervizör Hocaya Sunulması ve Beraberce Vakaların Yapılandırılması · Adayın Sonraki Seanslara Hazırlanması · Tüm Seansların İncelenmesi ve Geribildirim Verilmesi


Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 04.05.2020 13:08:14 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM