Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Eğitim Programı

Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Eğitim Programı


Amaç

Stratejik Yönetim ve Planlamanın temel amacı;

  • İşletmeye yön vermek, doğru stratejilerin belirlenmesi,
  • Rekabet avantajı sağlamak ve 
  • Tüm paydaşları stratejik amaçlara yönlendirmektir.

Bu eğitim programı, stratejik planlama sürecinin temel basamakları olan kurumsal misyon, vizyon ve değerlerin tanımlanması, stratejik amaçların  ve hedeflerin belirlenmesi, hedeflere ulaştıracak doğru stratejilerin ve aksiyonların planlanmasına yönelik  uygulamalı örneklerle stratejik planlama sürecinin kurum içinde yaygınlaştırılmasına yönelik yetkinliklerin kazandırılmasını hedeflemektedir.  


Hedef Kitle

...


Yöntem

...


Süre

6 saat / 2 gün


İçerik

1. Stratejik Yönetim Tanımı

2. Stratejik Yönetim Süreci Evreleri

3. Çevre Analizleri

4. Durum belirleme Matrisleri

5. SWOT Analizi

6. Kurumsal Stratejiler

7. Rekabetçi Stratejiler

8. Örnek Olay

9. Grup Tartışması

10. Gelecek Öngörüleri


Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 31.05.2021 15:35:48 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM