Müşteri Deneyimi Eğitim Programı

Müşteri Deneyimi Eğitim Programı


Amaç

Bu eğitimin amacı, deneyim ve temel pazarlama kavramlarına değinilerek, işletmeler açısından deneyimsel pazarlama olarak deneyim türlerinin incelenmesini, deneyimsel pazarlama unsurlarında yer alan deneyim sağlayıcılarına eğilerek, işletmelerin müşteri deneyimi yaratma süreçlerini ve aşamalarını inceleyerek farklılaştırmayı ve müşteri deneyimi yönetiminde sosyal medya ve teknoloji kullanımının ne şekilde oluşturulması gerekliliğimi benimsetilmesi amaçlamaktadır.

Deneyimsel pazarlama unsurlarına hâkim olarak, tüketiciler açısından duyusal, duygusal, bilişsel, davranışsal ve ilişkisel deneyimlerinin nasıl gerçekleştirileceğinin kavranması, müşteri deneyimi tasarımındaki süreç ve unsurlarını bilme ve performans ölçümlerinin ne olduğunun öğrenimi eğitimin temel kazanımları içinde yer almaktadır.


Hedef Kitle

...


Yöntem

...


Süre

3 saat / 1 gün


İçerik

1. Deneyimsel Pazarlama Kavramı ve İşletmelerin Deneyimsel Pazarlama Faaliyetlerini Kullanma Nedenleri

2. Deneyimsel Pazarlama Yönetimi ve Deneyimsel Pazarlama Olarak Deneyim Türleri

3. Deneyimsel Pazarlama Unsur Olarak Deneyim Sağlayıcıları

4. Müşteri Deneyimi Kavramı, Müşteri Deneyimi İlkeleri ve Müşteri Deneyimini Etkileyen Faktörler

5. Müşteri Deneyimi Yönetimi ve Müşteri Deneyimi Yaratma Süreçleri

6. Müşteri Deneyimin Tasarlanması ve Aşamaları

7. Müşteri Deneyimi Yönetiminde Sosyal Medya ve Teknoloji Kullanımı

8. Müşteri Deneyimi Yönetiminde Performans Ölçümleri

9. Müşteri Deneyimi ile Müşteri Memnuniyeti ve Sadakat İlişkileri

10. Örnekler


Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 31.05.2021 16:14:50 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM