Özel Gereksinimliler Psikolojik Rehabilitasyon Danışmanlığı

I-L-1.jpg (807 KB)

Eğitimin Amacı

Bu eğitim programında ; özel gereksinimli bireylerle Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde (Okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullar, Rehberlik Araştırma Merkezleri, Rehabilitasyon Merkezleri) görev alan özel danışmanlık merkezlerinde çalışan veya çalışmayı düşünen kişilerin, özel eğitim ve psikolojik danışmanlığın teorik çerçevesine hakim olmaları ve uygulama becerisi kazanmaları amaçlanmıştır.

Eğitim gün ve saatleri: Dersler pazartesi-salı-çarşamba perşembe günleri saat 18.00-22.00 arasında online yapılacaktır. (Resmi tatillere gelen günler dersler yapılmayacaktır. Telafi için nadiren cuma akşamları kullanılabilecektir)

Eğitimler 10 Nisan 2023- 27 Temmuz 2023 tarihleri arasında 15 hafta süresince gerçekleştirilecektir.

Eğitimi ve yapılan sınavı başarı ile tamamlayanlar özel gereksinimlilere yönelik psikolojik rehabilitasyon danışmanlığı konusunda yeterliliğe sahip olacaktır. Alınan sertifika e-devletten sorgulanabilir ve indirilebilir özelliğe sahiptir.

 

Eğitimin İçeriği

Bu eğitim programında; özel gereksinimli bireylerle Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde (Okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullar, Rehberlik Araştırma Merkezleri, Rehabilitasyon Merkezleri) görev alan, özel danışmanlık merkezlerinde çalışan veya çalışmayı düşünen kişilerin, özel eğitim ve psikolojik danışmanlığın teorik çerçevesine hâkim olmaları ve uygulama becerisi kazanmaları amaçlanmıştır. Eğitim çerçevesinde; danışma ilke ve teknikleri, nöroçeşitliliği olan bireylerde tanılama ve değerlendirme, psikolojik danışmanlık becerileri, özel eğitimde koruyucu ve önleyici çalışmalar, iş-meslek danışmanlığı, bireyselleştirilmiş eğitim programları, kaynaştırma çalışmaları, uygulamalı davranış analizi, bağımsız yaşam becerilerinin kazandırılması konularında teori ve pratiğe dayalı dersler sürdürülerek eğitim tamamlanacaktır.

Danışma İlke ve Teknikleri Modülü: Özel gereksinimli bireylerle ve aileleri ile yapılan görüşmelerde gelişigüzel bir dil yerine psikolojik danışma ilke ve tekniklerine dayalı bir görüşme sürecine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu modül kapsamında, içerik ve duygu yansıtması, kendini açma, paylaştırma, etkin dinleme, konuşmaya davet etme, özetleme gibi danışma becerileri kazandırılacaktır.

Nöroçeşitliliği Olan Bireylerde Tanılama ve Değerlendirme Modülü: Bu modül kapsamında özel gereksinimli bireylerin özellikleri ve ihtiyaçları ele alınacak, tanılanma süreci ve değerlendirme araçları hakkında bilgi ve beceriler kazandırılacaktır.

Özel Gereksinimli Bireylerin Aileleri ile Psikolojik Danışmanlık Becerileri Modülü: Bu modülde özellikle modern ve post modern terapi yaklaşımları çerçevesinde ailelerle yapılacak psikolojik danışma çalışmalarına yönelik bilgi ve beceriler kazandırılacaktır.

Özel Eğitimde Koruyucu ve Önleyici Çalışmalar Modülü: Bu modülde, psikolojik danışman perspektifi ile bireye- aileye bakış, ailenin içindeki diğer çocukların, kardeşlerin özel durumu nasıl anlamlandırdığı, onların yaşadıkları süreçler gerek ebeveyn gerek kardeş destek gruplarını oluşturma ve sürdürmeye yönelik beceriler kazandırılacaktır.

İş-Meslek Danışmanlığı Modülü: Nöroçeşitliliği olan bireylere iş ve meslek becerilerinin öğretiminde kullanılan yöntem ve yaklaşımlar, mesleki eğitim sonrası dönemde mesleki eğitim olanakları (yaşam boyu eğitim), kariyer eğitimi, Türkiye’de ve Dünya’da nöroçeşitliliği olan bireylerin istihdamları ile ilgili örnek uygulamalar, istihdam sonrası istihdamda kalabilme becerilerine (sürdürülebilirlik) ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılacaktır.

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Temel İletişim Becerilerinin Kazandırılması Modülü: Otizm Spektrum Bozukluğunun tanımı, tarihçesi, epidomolojisi ve nedenleri ile OSB’liçocuklara kazandırılması gereken temel iletişim becerilerinin açıklanması ve temel iletişim becerilerinin kazandırılma yollarına yönelik bilgi ve beceriler üzerinde durulacaktır.

Uygulamalı Davranış Analizi Modülü: Davranışı tanımlama, uygulamalı davranış analizinin temelleri, ilkeleri, özel gereksinimli bireylerin problem davranışlarını ve nedenlerini açıklayabilme, problem davranışlarla baş etme ile özel gereksinimli bireylere kazandırılması gereken olumlu davranışları belirleme ve olumlu davranışları kazandırma yöntemleri konusunda çalışılacaktır.

Bağımsız Yaşam Becerilerinin Öğretilmesi Modülü: Her yaşın başarılması gereken gelişimsel ödevlerini yerine getirmede zorlanan gelişimsel sorunları olan bireylerle etkileşimde olan yetişkinlerin becerileri öğretmesi için gerekli bilgilere değinilecektir. Gelişimsel yaşa, ön koşullara ve ihtiyaca göre amaç belirleyebilme, yöntem, araçları oluşturma ve uygulamada yapılması gerekenlere yönelik bilgi ve beceriler kazandırılacaktır.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Modülü: Bu modülde özel gereksinimli bireyin gelişimi veya ona uygulanan programın gerektirdiği disiplin alanlarında (öz-bakım, akademik beceriler, sosyal beceriler, iletişim vb.) eğitsel gereksinimlerini karşılamak üzere uygun eğitim ortamlarından (okul, özel eğitim okulu, özel sınıf, mesleki eğitim merkezi, v.b.) ve destek hizmetlerden (kaynak oda, sınıf-içi yardım, dil ve konuşma terapisi, fiziksel rehabilitasyon vb.) en üst düzeyde yararlanmasını öngören yazılı dokümanların hazırlanması, değerlendirilmesi ve takip edilmesine yönelik bilgi ve beceriler kazandırılacaktır.

Kaynaştırma-Bütünleştirme Çalışmaları Modülü: Özel gereksinimli çocukların normal eğitim öğretim alanında eğitilmesine, sınıf ortamına uyum sağlaması sürecinde sınıf öğretmeni, destek eğitim öğretmeni, aileler ve sınıftaki diğer çocukların hazırlanması ve desteklenmesine yönelik bilgi ve beceriler kazandırılacaktır.

 

Eğitimin Hedef Kitlesi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Psikoloji, Özel Eğitim, Sınıf Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği, Sosyal Hizmetler, Tıp, Hemşirelik, Aile Danışmanları, Özel Eğitim Sertifikası almış eğitimciler, alanlarında eğitim gören 4. sınıf öğrencileri ve alan mezunları kayıt yaptırabilir.

Eğitimin Önkoşulu

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Psikoloji, Özel Eğitim, Sınıf Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği, Sosyal Hizmetler, Tıp, Hemşirelik, Aile Danışmanları, Özel Eğitim Sertifikası almış eğitimciler, alanlarında eğitim gören 4. sınıf öğrencileri ve alan mezunları kayıt yaptırabilir.

Eğitimin Çıktısı

.

Eğitimin Süresi

300 saat

Eğitmen(ler)i

Prof.Dr. Müge Yüksel

Doç.Dr. Azize Nilgün Canel

Doç.Dr. Durmuş Ümmet

Doç.Dr. Aydan Aydın

Doç.Dr. Oktay Sarı

Doç.Dr. Özcan Karaaslan

Dr. Öğretim Üyesi Gamze Alçekiç Yaman

Araş.Gör. Necdet Tuna Şahsuvaroğlu


Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 20.07.2023 14:21:25 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM