Türkçenin Yabancı Dil Olarak Eğitimi

Eğitimin Amacı

Türkiye’nin dünya ülkeleri ile ticari, askeri ve siyasi alanlarda ilişkilerinin gelişip artmasıyla Avrupa, Amerika, Afrika ve özellikle “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar” kapsamında Türkçe öğrenmeye karşı duyulan ilgi, günden güne giderek çoğalmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretimi, ülkemizde son zamanlarda önem kazanan bir alandır. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Eğitimi Sertifika Programı'nın amacı, kursiyerlere Türkçe eğitiminde çağdaş yöntem ve teknikleri kazandırmak, materyal hazırlanması ve kullanımı hakkında teorik ve uygulamalı bilgilendirme yapmak ve Avrupa Ortak Çerçeve Metni ölçütlerine göre öğrenende dört temel dil becerisini geliştirme yöntemlerini teorik ve uygulama örnekleriyle kazandırmaktır. Ayrıca, dil bilgisi ve kavramsal alan yaklaşımı ile kelime öğretimini sağlamak, alanda gelişen teknoloji olanaklarını ve yöntem kitaplarını tanıtmak, kursiyerlerin çokkültürlü sınıflarda doğru iletişim kurmalarını sağlamak ve kültür aktarımı yöntemlerini tanıtarak alanda çalışan ve çalışacak olan öğretmenlerin teorik ve uygulamaya yönelik gereksinimlerini karşılamak da hedeflenmektedir. Uygulama Derslerinde: Video gösterimi yapılıyor. Yöntem kitapları üzerinde dört dil becerisi ile ilgili etkinliklerin örneklerle hangi teknik ve stratejilerle yapıldığı anlatılıyor. Ölçme-değerlendirme uygulaması örnek sınav kağıtları üzerinde yapılıyor.

Eğitimin Hedef Kitlesi

Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Dilbilim bölümlerinde lisans/yüksek lisans/doktora öğrencisi veya mezunu olanlar. Yabancı Dil Eğitimi, Yabancı Dil ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık bölümlerinde lisans/yüksek lisans/doktora öğrencisi veya mezunu olmak. Ayrıntılı Bilgi için: 0534 733 56 65 ( Prof. Dr. ASUMAN AHMED ABDO SHABAN)

Eğitimin Önkoşulu

Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Dilbilim bölümlerinde lisans/yüksek lisans/doktora öğrencisi veya mezunu olmak. Yabancı Dil Eğitimi, Yabancı Dil ve Edebiyatı bölümlerinde lisans/yüksek lisans/doktora öğrencisi veya mezunu olmak. Ayrıntılı Bilgi için: 0534 733 56 65 ( Prof.Dr ASUMAN AHMED ABDO SHABAN)

Eğitimin Çıktısı

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı”nda sertifika belgesi verilir. Bu belge yurt içi ve yurt dışında Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi alanında kullanılmak üzere İngilizce ve Türkçe hazırlanmıştır. Ayrıntılı Bilgi için: 0534 733 56 65 ( Prof.Dr ASUMAN AHMED ABDO SHABAN)

Eğitimin Süresi

60 Saattir.


Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 26.02.2024 15:24:41 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM