Bilirkişilik Temel Eğitim Programı

K - AB BK.jpg (191 KB)

Bilirkişilik Kanunu kapsamında Bilirkişilik Yönetmeliği 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında eğitim, bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içermektedir.

Bilirkişilik Daire Başkanlığı'na gelen görüş ve öneriler ile resen yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonucunda bilirkişilik uygulamalarında tespit edilen ihtiyaçların karşılanması amacıyla 29 Kasım 2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru ekinde yer alan temel ve alt uzmanlık alanları ile uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerde aranacak niteliklerde, bir kısım güncellemeler ve değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda; uygulamada kolaylık sağlanması bakımından kodlama sistemi ve isimlendirme basamakları değiştirilerek bazı alt uzmanlık alanları temel uzmanlık alanına dönüştürülmüş; ayrıca yeni temel ve alt uzmanlık alanları ihdas edilmiştir.

Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları (EK-1) ile bilirkişilerde aranacak niteliklerde (EK-2) yapılan güncellemeler ve değişiklikler doğrultusunda ilk kez bilirkişilik başvurusunda bulunacaklar için Bilirkişilik Temel Eğitimi ile nitelikli hesaplamalar uzmanlık alanında başvuru şartı olarak getirilen Hesaplama Eğitimleri için ihtiyaç duyulan süre de gözetilerek 2018 yılı 2. dönem bilirkişilik başvuru takvimi ile başvuru usul ve esasları ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacaktır. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.


Program Çıktısı

Bu program, katılımcıların bilirkişilik faaliyetini yapılabilmeleri için gerekli olan temel eğitimi almalarını ve neticesinde başarılı olunması halinde katılım belgesine sahip olmalarını sağlar.


Program Önkoşulu

İlgili kanun ve yönetmeliklerce bilirkişi olma özelliklerine haiz ve beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler başvuru yapabilir.


Program Yeri

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Enstitüler Binası ve İktisat Fakültesi


Program Tarihleri
(Program tarihleri değişiklik gösterebilmektedir.)


24-25-26-27 Ocak 2020

(Cuma ve Pazartesi saat 16:00-22:00 arası / Cumartesi ve Pazar saat 09:00-15:00 arası) 


Program Süresi

Temel eğitim, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere 24 ders saatinden oluşmaktadır.

Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.

Uygulama eğitimi; Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.


Katılım Belgelerinin Dağıtımı

1·) Belgeler, Göztepe'de bulunan kayıt ofimizde ilgili eğitimin bitiş tarihini takip eden dördüncü iş gününde katılımcıların bizzat kendilerine imza karşılığı dağıtılacaktır.
2·) Belgelerini kendileri almaya gelemeyecek katılımcıların belgelerini alabilmeleri için noterden üçüncü kişiler adına vekaletname düzenlemeleri gerekmektedir.
3·) Ancak birinci dereceden akrabalar (anne, baba, eş, kardeş ya da çocuk) katılımcının düzenleyeceği vekaletname dilekçesine ekleyeceği nüfus cüzdanı fotokopisi ile katılımcıların belgelerini alabilir.


Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formu 
Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi
1 adet vesikalık fotograf
Ödeme dekontu (Ödeme, kayıt esnasında da yapılabilir)
Taahhütname (Kayıt esnasında da doldurulabilinir)

Yoğunluk nedeniyle evrakları tamamlanmış şekilde getirmeniz önemle rica olunur.


Havale veya EFT Bilgileri

Kesin kayıt için yapılacak ödemeler, Kayıt Ofisinden teyit alınmadan gerçekleştirilmemelidir.

Hesap Adı
Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Döner Sermaye İşletmesi

Halkbank Kuyubaşı Şubesi (Şube No: 9866)

IBAN No
TR83 0001 2009 8660 0006 0001 35


Program Ücreti

1.000 TL (KDV Dahil)

Bu program için herhangi bir indirim uygulanmamaktadır


Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Melih Çakır


Program Eğitmenleri

Prof. Dr. Talat Canbolat (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Ahmet Gökçen (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. M. Kamil Yıldırım (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Haluk Sumer (M.Ü. İşletme Fakültesi)
Prof. Dr. Ayşe Sumer (M.Ü. İşletme Fakültesi)
Prof. Dr. Sinan Aslan (M.Ü. İşletme Fakültesi)
Prof. Dr. Sabri Burak Arzova (M.Ü. İşletme Fakültesi)
Prof. Dr. Mert Uydacı (M.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Doç. Dr. H. Özden Ö. Ferendeci (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Murat Yavaş (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. İbrahim Aşık (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Murat Topuz (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Ercüment Özkaraca (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Saim Ocak (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Meltem Sarıbeyoğlu Skalar (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Mert Erer (M.Ü. İşletme Fakültesi)
Doç. Dr. Özgür Çatıkkaş (M.Ü. Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu)
Doç. Dr. M. Deniz Yener (M.Ü. Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu)
Doç. Dr. İbrahim Subaşı (M.Ü. Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu)
Dr. Öğr. Üyesi Evren Kılıçoğlu (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Kerim Çakır (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Melih Çakır (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özgür Avcı (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Oya Boyar (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Akif Karaca (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ferah Türkoğlu Utku (M.Ü. İşletme Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Seniha Dal (M.Ü. İşletme Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Diğdem Göç Gürbüz (M.Ü. İşletme Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Başoğlu (M.Ü. Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu)
Dr. Öğr. Üyesi Seher Tezergil (M.Ü. Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu)
Öğr. Gör. Dr. Nazmi Ocak (M.Ü. İşletme Fakültesi)
Öğr. Gör. Dr. Gökhan Güllü (M.Ü. İktisat Fakültesi) 

* Eğitmenlerin dağılımı program bazında farklılık gösterebilir.


Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 15.01.2020 15:58:49 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM