Aktüerya Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Destek Eğitimi

Görsel 2.jpg (131 KB)

Eğitimin Amacı

Bu programın amacı, hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun Kalma Zararlarının ve İş göremezlik (Geçici/Sürekli) Zararlarının tazminata konu olacak tutarlarının hesaplanması konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Program eğitime katılanların, edinecekleri aktüeryal bilgiler ışığında, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 266. maddesinde yer alan şekliyle resmi bilirkişilik ve yine aynı kanunun 293. maddesinde yer alan şekliyle uzman görüşü (bilimsel mütalaa) verme faaliyetlerini aktüerya bilimi esaslarına bağlı olarak yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Hesaplamalarda, 6704 sayılı ve 7327 Sayılı Kanunlarda04.12.2021 ve 01.04.2020 tarihlerinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlarda, 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartlarında öngörülen yöntemler ile 17/07/2020 Tarih, Esas 2019/40, Karar 2020/40 Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı dikkate alınmıştır.

 

Eğitimin İçeriği

A. AKTÜERYAL NİTELİKLİ HESAPLAMALAR:

1. FİNANS VE HAYAT SİGORTALARI MATEMATİĞİ

·Finans Matematiği

·Basit Faiz, Bileşik Faiz, İskonto

·Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı

·Hayat Sigortaları Matematiği

·Beklenen Yaşam Süresi (Bakiye Ömür Kavramı)

·Türkiye Hayat Tabloları (TRH2010)

·Diğer Hayat Tabloları (PMF1931, CSO1980 vb.)

·Hayat Anüiteleri

·Tam Hayat Anüiteleri

·Dönem Hayat Anüiteleri

·Ertelenmiş Tam Hayat Anüiteleri

·Ertelenmiş Dönem Hayat Anüiteleri

 

 

2. İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI

·Beden Tamlığının İhlali Kavramı

·Beden Tamlığının İhlalinin Değerlendirilmesi

·Masraf Kalemleri

·Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi

·Zarardan İndirim Nedenleri

·Beden Tamlığının İhlali Tazminatının Hesaplanması

·Aktüeryal Yöntem 

(6704 sayılı Kanunda, 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlarda ve 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartlarında öngörülen yöntemler)

·Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi

 

2.1. Beden Tamlığının İhlali Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar

·Aktüeryal Yöntem (Bakiye Ömür Yaklaşımı & Tam Hayat Yaklaşımı)

·Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi)

 

3. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

·Destekten Yoksun Kalma Kavramı

·Destekten Yoksun Kalanlar

·Fiili ve Farazi Destek

·Gelir Paylaşım Oranları

·Dul Kalan Eşin Yeniden Evlenme Olasılıkları

·Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi

·Zarardan İndirim Nedenleri

·Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması

·Aktüeryal Hesap

(6704 sayılı Kanunda, 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlarda ve 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartlarında öngörülen yöntemler)

·Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi

 

 

3.1. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar

·Aktüeryal Hesap (Bakiye Ömür Yaklaşımı & Tam Hayat Yaklaşımı)

·Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi)

 

4. İş Göremezlik ve Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabına Yönelik Bilirkişi Raporlarının Hazırlanması

·İş Göremezlik tazminatı konusunda bilirkişi raporunun yazılması ve incelenmesi

·Aktüeryal Yönteme dayalı bilirkişi raporlarının yazılması ve incelemesi

·Progresif Rant Yöntemine dayalı bilirkişi raporlarının yazılması ve incelenmesi

 

·Destekten yoksun kalma tazminatı konusunda bilirkişi raporunun yazılması ve incelenmesi

·Aktüeryal Yönteme dayalı bilirkişi raporlarının yazılması ve incelenmesi

·Progresif Rant Yöntemine dayalı bilirkişi raporlarının yazılması ve incelenmesi

 

B) ÖRNEK YARGITAY KARARLARI

·Beden tamlığının ihlaline ilişkin bazı Yargıtay Kararları ve içtihatlar

·Destekten yoksun kalma tazminatı ile ilgili bazı Yargıtay Kararları ve içtihatlar

 

C) UYGULAMA

·Bilgisayar üzerinde örnek hesaplamalar

·Örnek olayların üzerinden dosya incelemeleri

·Örnek rapor tanzimi

·Katılımcılara örnek dosyalar verilerek rapor hazırlatılması

·Sunum ve geri bildirim yapılması

 

Eğitimin Hedef Kitlesi

Aktüeryal nitelikli hesaplamalar ile ilgili halihazırda bilirkişilik yapan veya yapacak olan kişiler.

Eğitimin Çıktısı

Program eğitime katılanlardan halihazırda bilirkişilik yapanlar ve yapacak olanların eğitimde farklı ve bol vaka çözümlemeleri ile konuya geniş perspektifte hakimiyet sağlanması sayesinde eğitim alanların raporlarındaki hesaplamaları aktüerya bilimi esaslarına bağlı olarak gerçekleştirmeleri eğitimin beklenen çıktısıdır.

Eğitimin Süresi

24 saat

Eğitmen(ler)i

Prof.Dr. Ali Köse (M.Ü. Aktüerya Bölümü Öğretim Üyesi)

Doç.Dr. Seher Tezergil (M.Ü. Aktüerya Bölümü Öğretim Üyesi)

Dr. K. Burak Baykal (M.Ü. Aktüerya Bölümü Öğretim Elemanı)


Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 26.02.2024 15:29:57 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM