Yapısal Analiz Mühendisliği

ImageTeaser_Ansys_R2_2022_iceblue_960x540_discovery.jpg (86 KB)

Eğitimin Amacı

Eğitim kapsamında ‘Yapısal Analiz Mühendisliği’ alanında uzmanlık seviyesinde eğitim verilecektir. Eğitim ile;

1.    Yapısal Analiz Konusunda Yetkinliği Olan

2.    3D Tasarımı Analiz İçin Hazırlayabilen

3.    Yüksek Kalitede Sonlu Elemanlar Ağı (Mesh) Oluşturabilen

4.    Yapısal Analiz Yapıp, Detaylı Teknik Rapor Hazırlayabilen

5.    Analiz Sonuçlarını Yorumlayıp, Teorik Yaklaşım Destekli Açıklayabilen

uzman yetiştirilecektir.

 

Eğitimin İçeriği

Ürün fikrinin ticarileştirilmesi sürecinde birçok aşama bulunmaktadır. Ürün fikrinin belirlenmesi, değerlendirme, konsept tasarım, 3D Tasarım, dijital test (nümerik analiz: yapısal, akış ve elektromanyetik analiz veya multi disiplin analiz), fiziksel prototip, test, revizyon, nihai prototip ve ürünün seri üretime hazırlanması şeklinde ilerlemektedir. Bu aşamada, özellikle Ar-Ge açısından 3D tasarım sonrası ürünün dijital ortamda test edilmesi yani nümerik simülasyon yapılması prototip üretim sayısını ve özellikle Ar-Ge süresini kısaltmakta ve geliştirme maliyetlerinin önemli oranda azaltmaktadır.

Ürünlerin gerçek çalışma koşullarına uygun simülasyonlarının yapılması aşamasında kullanılan araç yanında en önemlisi yetişmiş insan kaynağıdır. Ülkemizde endüstriyel ürün geliştirme ve bu kapsamda yapılan Ar-Ge çalışmaları hızla artmaktadır. Bu alanda meydana gelen insan kaynağının yetiştirilmesi için bu eğitim düzenlenmiştir. Eğitimde nümerik simülasyonların en önemli dalı olan Yapısal Analiz Mühendisliği alanında eğitim verilecektir.

Mühendislik problemlerinin çözümünde temelde deneysel, analitik ve nümerik yöntemler kullanılmaktadır. Karmaşıklaşan problemlerde, özellikle tasarım yeteneklerinin arttıran CAD yazılımları ve üretim yöntemlerinin gelişimiyle, karmaşık geometrili ürünler endüstriyel ürünlerde kullanılmaktadır. Bu ürünlerin mühendislik hesapları için nümerik yöntemler kullanılmaktadır. Yapısal Analiz Mühendisliği bu alanda en çok kullanılan, ürünlerin yapısal analizlerinin gerçekleştirildiği bir daldır. Ürünlerin statik, dinamik, yorulma, termal gerilme, burkulma gibi alanlarda sonlu elemanlar analizi yöntemiyle yük ve sınır şartlarına göre dayanım ve ömür tahmininde yüksek doğrulukta bulunabilmektedir.

Simülasyon artık ürün geliştirmenin her alanında yer almaktadır. Başka bir deyişle gerçek çalışma koşullarına uygun ürünlerin simüle edilmesi prototip üretim sayısını azalttığı gibi ürün geliştirme performansını da arttırmaktadır. Böylece maliyet ve zamandan avantaj için ürün geliştirmede simülasyon güçlü araçtır. Bu amaçla simülasyon uzmanı yetiştirmek üzere başlattığımız ‘Yapısal Analiz Mühendisliği Eğitim’ programının içeriği aşağıda verilmiştir. Eğitimde endüstriyel ürünler kullanılacak ve gerçek ürünler üzerinden raporlamalar yapılacaktır. Eğitim kapsamında dünyanın lider nümerik analiz yazılımı ANSYS WORKBENCH ve geometri hazırlama işlemi için de ANSYS SPACECLAIM kullanılacaktır.

 

 Bu kapsamda eğitim içeriği:

 

1.    Yapısal Analiz Mühendisliği’ne Giriş ve Sonlu Elemanlar Analizi Teorisi

2.    Ürün 3D tasarımının analize hazırlanması

3.    Sonlu Elemanlar Ağı (Mesh) İşlemi

4.    Yük ve Sınır Şartları

5.    Malzeme Tanımlama ve Kütüphane Oluşturma

6.    Çözüm ve Raporlama

7.    Statik Analiz

8.    Dinamik Analiz

9.    Yorulma Analizi

10. Burkulma Analizi

11. Termal Analiz

12. Termal -Gerilme Analizi

13. Endüstriyel Uygulama

14. Yorumlama ve Teorik Destekli Açıklama

Eğitimin Hedef Kitlesi

Aşağıda Belirtilen Alanlarda Öğrenci Olan veya Mezun Olan

Tasarım Mühendisleri

Ar-Ge Mühendisleri

Makine Mühendisleri

İnşaat Mühendisleri

Metalürji ve Malzeme Mühendisleri

İmalat Mühendisleri

Enerji Sistemleri Mühendisleri

Endüstriyel Tasarım Mühendisleri

Gemi İnşa ve Gemi Makineleri Mühendisleri 

Ve Diğer İlgili Mühendislik veya Fakülte Düzeyinde Eğitim Veren Kurumlardan Mezun veya Öğrenci Olanlar

 

Eğitimin Önkoşulu

Teknoloji ve Mühendislik Fakültelerinin İlgili Bölümlerinde Öğrenci veya Mezun Olmak

 

Eğitimin Çıktısı

Endüstriyel bir ürünün yapısal analiz açısından incelenmesi sonucunda statik, dinamik, yorulma, burkulma, geometrik optimizasyon, malzeme seçimi, termal, termal gerilme ve analiz raporu hazırlama konularında uzmanlık seviyesine çıkılacaktır. 

 

Eğitimin Süresi

4 Hafta

Eğitmen(ler)i

Dr. Öğr. Üyesi Selim HARTOMACIOĞLU


Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 20.07.2023 14:14:47 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM