Liderlik ve Ekip Yönetimi Eğitim Programı

Liderlik ve Ekip Yönetimi Eğitim Programı


Amaç

Örgütsel davranış, esasında örgütü oluşturan grupların, grupların davranışı da grupları oluşturan bireylerin davranışının bir bileşkesidir. Bu doğrultuda planlanan eğitimin birinci kazanımı; katılımcıların liderlik becerilerini geliştirmede işe birey davranışlarının nasıl oluştuğunun, neden farklı olduğunun, nasıl değiştiğinin veya değiştirilebileceğinin anlaşılması olacaktır. Ardından grup ve takım davranışlarının nasıl oluştuğunun, neden birbirlerinden farklı olduğunun, nasıl değiştiğin veya değiştirilebileceğinin üzerinde durulacaktır.

Liderlik, iletişim ve motivasyon olgularının takım yönetimindeki rolünün anlaşılması da bir diğer hedef kazanımdır.


Hedef Kitle

...


Yöntem

...


Süre

3 saat / 2 gün


İçerik

1. Birey, Grup, Örgüt ilişkisi ve Davranış

2. İş hayatında birey davranışını oluşturan faktörler

  • Kişilik
  • Kabiliyet
  • Zekâ
  • Algı
  • Motivasyon

3. Davranışın Kimyası

4. Grup Davranışını Oluşturan Faktörler

5. Takım çalışması

  • Grup-Takım İlişkisi
  • Bireyleri, Takım Üyeleri Haline Getirmek

6. Takım Çalışmasında İletişim

7. Liderlik

  • Liderlik Nedir? / Ne değildir?
  • Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki Farklar

* Not: Eğitim esnasında etkileşimi artırıcı içerikler ve buz kırıcı teknikler kullanılacaktır.


Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 31.05.2021 16:23:44 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM