Profesyonel Koçluk Eğitimi

Eğitimin Amacı

Marmara Üniversitesi Profesyonel Koçluk sertifika programının amacı, Türkiye’nin en iyi koçlarını yetiştirmektir.

Koçluk Mesleği, 2013 yılından bu yana Türkiye’de meslek olarak kabul edildiği üzere mesleğin gerektirdiği uluslararası yeterlilik ve standartlara uygun olarak hazırlanan Profesyonel Koçluk Sertifika Programı sayesinde kazanacağınız profesyonel bilgi ve becerilere ek olarak, iç dünyanızı tanıyacak, farkındalığınızı ve potansiyelinizi maksimum düzeyde artıracaksınız.

Koçluk, performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılmasında en hızlı yöntemdir. Koçluk süreci müşterilerin daha iyi hedefler belirlemesini, belirlediği hedefler doğrultusunda daha fazla aksiyonda bulunmasını ve potansiyelini maksimum düzeyde kullanmasını sağlayan sistematik bir süreçtir. Program günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında kişilerin ya da kurumları düşünmeye teşvik eden ve yaratıcı bir süreçte Koç ve müşterinin ortaklık ilişkisi üzerine uluslararası yetkinliklerle koçluk yapabilmek üzere hazırlanmıştır.

- Profesyonel Koçluk Yetkinlikleri kazandırılacak programın içeriği

  1. Modül: Koçlukta Temel Yaklaşımlar
  2. Modül: Koçluk İlişkisi Kurmak
  3. Modül: Koçluk Becerileri
  4. Modül: Koçluk Yetkinlikleri
  5. Modül: Kalite Kontrol ve İş Sağlığı ve Güvenliği

Eğitimin Hedef Kitlesi

Mevcut işinden memnun olmayan ya da daha fazlasını isteyenler,

· Koçluğu meslek edinmek isteyenler,

· Kariyer değişikliği yapmak isteyenler,

· Profesyonel bir koç olarak ek gelir sağlamak isteyenler,

· Bulunduğu organizasyonun içinde başkalarına koçluk yapmak isteyenler ve

· Kendini geliştirmek isteyenler katılabilirler.

Eğitimin Önkoşulu

Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) Profesyonel Koçluk Sertifika Programı, yeni bir meslek edinmek isteyenler, mevcut mesleklerine koçluğu ilave etmek ya da mevcut mesleklerinden koçluğa yönelmek isteyenler uygun adaylar için 72 saatlik profesyonel bir koçluk programıdır. Kontenjanın sınırlı olduğu programı başarı ile tamamlayan adaylara Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) tarafından profesyonel koçluk sertifikası verilecektir.

Eğitimin Çıktısı

29 Haziran 2013 tarih ve 28692 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan, “Koç Ulusal Meslek Standardı (Standart Kodu: 13UMS0318-6)” ile koçluk meslek olarak resmen tanınmış olup, 22 Temmuz 2015 tarihinde “Mesleki Yeterlilik” kriterlerinin belirlenmesi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanmıştır.

Kazanımlar; her sektörde koç olarak çalışabilme imkânı, kendi işine sahip olma fırsatı ile ne zaman, nerede ve kiminle çalışacağını seçebilme özgürlüğü; etkili iletişim becerilerine sahip olarak genel manada çevre ya da yöneticiler, personel ve iş arkadaşlarıyla gelişmiş ilişkiler kurabilme yeteneği ile kişinin iş ve özel hayatındaki hedeflerine ulaşmasını sağlayacak tekniklerin kazanımı ve sürekli gelişim olarak özetlenebilir.

Kayıt için: https://sembys.marmara.edu.tr/course/list?q=profesyonel


Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 17.11.2023 10:53:37 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM