Müşteri Deneyimi / Liderlik Okulu Eğitim Programı

Müşteri Deneyimi / Liderlik Okulu Eğitim Programı


Amaç

Bu eğitimin amacı, müşterilere her bir temas noktasında yaşatılan müşteri deneyimleri sürecini rekabet avantajı sağlayacak şekilde planlayıp yöneterek uzun dönemli sürdürülebilir müşteri ilişkilerinin temelini atmak konusunda bilgi ve deneyim sunmaktır. Kazanımlar:

  • Müşteri odaklılık, müşteri değeri ve deneyimi konusunda uzun dönemli bir vizyon geliştirmek
  • Müşteri deneyimi yönetimi süreci etkin ve rekabetçi şekilde planlamak ve yönetme becerisi kazanmak
  • Müşteri cüzdan payının artması
  • Yaşam boyu müşteri değerini yükseltmek
  • Müşteri memnuniyeti oranlarında artış, şikayet oranlarında düşüş

Hedef Kitle

...


Yöntem

...


Süre

3 saat / 1 gün


İçerik

1. Müşteri deneyimi ve deneyimsel pazarlama yöntemleri

2. Müşteri deneyim yönetimi sürecini planlamak ve uygulamak

3. Müşteri deneyimi ve sürdürülebilir müşteri ilişkileri yönetimi ilişkisi

4. Müşteri deneyiminin sadakat ve karlılık oranlarına katkısı

5. Farklı iletişim kanallarında müşteri deneyimi

6. Müşteri deneyimleri ölçüm ve takip mekanizmaları

7. Yaşam boyu müşteri değeri süreci açısından müşteri deneyimlerini yönetmek

* Eğitim örnek vaka analizleri ile desteklenecektir.


Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 31.05.2021 15:33:54 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM