Sürdürülebilirlik Eğitim Programı

Sürdürülebilirlik Eğitim Programı


Amaç

Günümüz iş dünyasının en önemli kavramlarından birisi olan Sürdürülebilirlik 3 temel boyutuyla ele alınacaktır. Eğitim boyunca Sürdürülebilirlik kavramı; Ekonomik, Sosyal ve Çevre boyutlarıyla dünyadan ve ülkemizden başarılı örnekler paylaşılarak öğretilecektir. Katılımcıların, şirketleri için sürdürülebilirlik modelini oluşturmaları ve bu modelin iş yerlerinde nasıl uygulanabileceğine dair atölye çalışması da yapılacaktır.


Hedef Kitle

...


Yöntem

...


Süre

3 saat / 1 gün


İçerik

1. Sürdürülebilirlik Kavramı

2. Sürdürülebilirlik Boyutları

  • Ekonomik Sürdürülebilirlik
  • Sosyal Sürdürülebilirlik
  • Çevresel Sürdürülebilirlik

3. Atölye Çalışması

  • Sürdürülebilirlik ve boyutlarını şirketime uygun olarak nasıl tasarımlarım
  • Sürdürülebilirlik Tasarımlarını nasıl uygularız

Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 31.05.2021 15:20:17 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM