GEMHAM Temel Araştırma Teknikleri teorik ve Uygulamalı Eğitim

Eğitimin Amacı

Temel araştırma teknikleri teorik ve uygulamalı eğitim programı, 31 saatlik sadece teorik veya 67 saatlik teorik+ pratik uygulama eğitimi olmak üzere iki farklı formda hazırlanmıştır. Bu programın amacı tıp, biyoloji, biyokimya, tıbbi biyoloji, biyomühendislik, eczacılık, veterinerlik ve diş hekimliği gibi alanlarda eğitim almış veya almakta olan katılımcılara, laboratuvar deneyimleri kazanmasını sağlamak, proje yazılması ve deney planı hazırlanması aşamalarında teknik konular ile daha iyi pekiştirilmesini sağlamak, temel teorik eğitim almış öğrencilerin laboratuvar pratik deneyimlerini arttırmaktır. Bu programın amaçlarından biri de katılımcıların çalışmalarında kullanabilecekleri temel hücre kültürü, elektroforez, mikroskopi yöntemleri, akış sitometri, polimeraz zincir reaksiyonu ve spektrofotometrik yöntemlerdeki teorik bilgilerini arttırmak, uygulamalar ile edindikleri bilgileri pekiştirmek, güncel klinik çalışmalarına uyarlamalarını sağlamaktır. Programın sayesinde katılımcılar edindikleri bilgi ve tecrübeleri sertifikalandırarak kariyerlerinde gerekli yerlerde kullanılmak üzere belgeleyebileceklerdir.

Programın teorik bölümü çevrimiçi (online) olarak, uygulama bölümü ise GEMHAM laboratuvarlarında yüzyüze olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitimin Hedef Kitlesi

Lisans, Yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencileri, akademisyenler ve konuya ilgi duyan araştırmacı ve sektör temsilcileri

Eğitimin Önkoşulu

Program temel araştırma tekniklerini katılımcılara sunacağı için, katılımcının temel bilgi hakkında fikri olması gerekmektedir.

Eğitimin Çıktısı

Öğretilen yöntemler hakkında teorik ve pratik deneyim kazandırılması.

Eğitimin Süresi


Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 21.07.2023 11:41:17 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM