Meme Hemşireliği Sertifika Programı

Ülkemizde, Meme Hemşiresi kavramı henüz mevcut olmamasına karşın, bu kavramı yerleştirmek ve meme hastalıkları ile ilgili hizmet veren hemşirelerin özgün eğitim alarak özelleşmeleri zorunluluk olarak görülmektedir. Program, meme hastasının bakımına yönelik bilgi ve beceriye sahip olmak ve meme bakım hemşireliğine ilişkin gelişmeleri takip etmek isteyen hemşirelere yöneliktir. Program, katılımcıların meme hastalığı, özellikle meme kanseri olan birey ve ailenin bakımı ile ilişkili güncel konuları, bu hastaların bakımında özgün hemşirelik bakımının etkisini, multidisipliner bakım ve işbirliği halinde çalışmanın önemini kavramalarını sağlayacaktır.


Program Önkoşulu

Programa lisans mezunu olup halen meme kanserli hastaların bakımının yürütüldüğü ünitelerde çalışan ve en az 2 yıl kanserli hastaların bakımının yürütüldüğü ünitelerde (genel cerrahi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, kadın sağlığı) çalışan hemşireler katılabilir.


Program Kontenjanı

Programa en az 5 kişi, en fazla 14 kişi alınmaktadır.


Program Süresi

Program süresi toplam 14 haftadır. Dersler Pazartesi ve Salı günleri, haftada iki gün olmak üzere yapılmaktadır. Bu sürenin 84 saati teorik, 94 saati klinik uygulama ve 25 saati bireysel serbest çalışmayı içermektedir.


Sertifika Alma Koşulları

Eğtimlere devam zorunluluğu yüzde 80’dir. Sertifika almaya hak kazanabilmek için; meme kanserli hastanın bakımına yönelik 3000 kelimelik klinik bakım haritası hazırlamak; MEHEM’den 1 yıl önce veya en az 1 yıl sonra ulusal/uluslararası Meme Hemşireliği Kursu’na katılmış olmak ve klinik beceri sınavı ile yazılı sınav sonucunda başarılı olmak gerekmektedir.


Program Yeri

Teorik dersler, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, klinik uygulamalar ise teorik derslerin içeriğine bağlı olarak uygun kamu ve özel üniversite hastanelerinde ilgili branşlarda/birimlerde haftada birer gün şeklinde yapılmaktadır.


Program Ücreti (KDV dahil)

1500 TL


Program Tarihleri
(Program tarihleri değişiklik gösterebilmektedir.)

Daha sonra açıklanacaktır.


Ders Konuları

Meme Bakım Hemşirelik Eğitiminin Dünyada ve Türkiye’deki Durumu · Meme Kanserinin Türkiye’de Toplumdaki Yeri · İletişim Becerileri · Selim Meme Hastalıkları · Fizik Muayene ve Hasta ile Görüşme · Meme Kanserinde Sınıflandırma / Evreleme / Prognoz · Meme Kanserinde Tarama Yöntemleri · Meme Kanserinde Radyolojik Tanı Yöntemleri · Meme Patolojisi · Meme Görüntülenmesinde ve Sistemik Metastaz Taramasında Nükleer Tıp Yöntemleri · Meme Kanseri Tanısı Alan Hastaya Yaklaşım · Psiko-Onkolojiye Genel Bakış · Meme Kanserinde Psikososyal Sorunlar · Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi · Meme Kanserinde Rekonstrüktif Girişimler · Geç Rekonstrüksiyonlar · Rekonstrüksiyon ve Onkoplastik Meme Cerrahisi Öncesi ve Sonrası Hemşirelik Bakımı · Meme Kanser Cerrahi Tedavi Öncesi ve Sonrası Hazırlık ve Hemşirelik Uygulamaları · Cerrahisi Sonrası Erken ve Geç Dönem Takip · Meme Kanser Cerrahisi Sonrası Komplikasyon Yönetimi · Meme Kanserinde Sistemik Tedavi · Meme Kanserinde Radyoterapi · Radyoterapi Erken ve Geç Yan Etkileri-Tedavisi ve Yaşam Kalitesi · Metastatik Meme Kanserli Hastada Metastaza Yaklaşım · Metastazın Getireceği Komplikasyonları Önleme Stratejileri · Metastatik Meme Kanserli Hastada Hemşirelik Yaklaşımları · Meme Kanserinin Palyasyonunda Radyoterapinin Yeri · Ağrı Yönetimi · Dönemdeki Hastaya Temel Yaklaşım Prensipleri / Destek ve Uygulanması · Tedavi Sonrası Erken Dönem Rehabilitasyon / Lenfödem / Occupational Therapy · Meme Kanserinde Psikososyal Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımları · Evde Bakım · Erkek Hastada Meme Kanseri · Hamilelikte Meme Kanseri · Meme Kanseri Sonrası Gebelik ve Menapozal Semptomların Yönetimi · Meme Kanserli Hastada Cinsel Problemler ve Destek · Etkili Sunum Teknikleri · Meme Kanserli Hastada Beslenme · Meme Kanserli Hastada Spor ve Egzersiz · Meme Kanseri Tedavisinde Alternatif / Tamamlayıcı Tıp Teknikleri · Risk Danışmanlığı · Genetik Danışmanlık ve Genetik Test · Genetik Hemşireliği · Yüksek Riskli Olguya Yaklaşım · Yüksek Risk Polikliniği Organizasyonu · Sağlıkta Kalite Yönetimi · Meme Merkezinde Veri ve Hizmet Yönetimi, Değerlendirilmesi · Meme Merkezinin Düzenlenmesi · Merkez İçi Düzenin Sağlanması · Meme Merkezlerinde Sekreterya Hizmetleri · Meme Merkezlerinde Klinik Araştırma Metodolojisinde Hemşirenin Rolü · Türk Kadınının Meme Kanserine Bakışı, Hasta Hakları ve Dernekler


Program Yürütücüleri

Prof. Dr. Hakan Gündüz (M.Ü. Tıp Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu (M.Ü. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) 
Öğr. Gör. Dr. Aylin Erdim (M.Ü. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Elemanı)
Uzm. Hemş. Yasemin Nazlı (M.Ü. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Sorumlusu)


Eğitmenler

Prof. Dr. Ömer Günal · Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu · Prof. Dr. Erkin Arıbal · Prof. Dr. Handan Kaya · Prof. Dr. Hakan Gündüz · Prof. Dr. Mehmet Bayramiçli · Prof. Dr. Hızır Kurtel · Prof. Dr. Gülseren Derya Akyüz · Prof. Dr. Serdar Turhal · Prof. Dr. Abut Kebudi · Prof. Dr. Ali İlker Filiz · Prof. Dr. N. Zafer Cantürk · Prof. Dr. Fulden Yumuk · Prof. Dr. Kemal Kuşcu · Prof. Dr. Beste Melek Atasoy · Prof. Dr. Faysal Dane · Doç. Dr. Nilüfer Özaydın · Doç. Dr. Tunç Öneş · Doç. Dr. Hasan Karanlık · Doç. Dr. M. Ümit Uğurlu · Doç. Dr. Nalan Babacan · Doç. Dr. Atakan Sezer · Doç. Dr. Tevfik Yoldemir · Doç. Dr. Hatice Akdağ Camgöz · Doç. Dr. İlter Güney · Doç. Dr. Saime Erol · Doç. Dr. Özgür Öktem · Doç. Dr. Günay Gürleyik · Doç. Dr. İlter Güney · Dr. Öğr. Üyesi İpek Erbarut · Dr. Öğr. Üyesi Onur Buğdaycı · Dr. Öğr. Üyesi Sonay Baltacı · Dr. Öğr. Üyesi F. Nihal Durmuş Kocaaslan · Dr. Öğr. Üyesi Nihal Z. Erdem · Dr. Öğr. Üyesi Kamer Gür · Öğr. Gör. Dr. Aylin Erdim · Op. Dr. Cem Yılmaz · Uzm. Dr. Zerrin Özgen · Uzm. Dr. Serap Kaya · Uzm. Dr. Ahmet Yanar · Uzm. Dr. Sabriye Güvenç · Uzm. Dr. Muzaffer Sezer · Uzm. Dr. Sharon Erel · Uzm. Dr. İlknur Aslan Çetin · Uzm. Psk. Aslıhan Kurt · Uzm. Hemş. Yasemin Nazlı · Uzm. Hemş. Asuman Kuşcu · Uzm. Hemş. Ayşin Kayış · Uzm. Hemş. Derya Subaşı Nazlı · Hemş. Sibel Yayla · Hemş. Gülşah Kıvanç · Hemş. Aysel Turan · Hemş. Ferya Talas · Violet Aroyo · Sema Erdem


Kayıt İşlemleri

Kontenjan 14 kişi ile sınırlı olduğundan katılmak isteyen kursiyer adaylarının Öğr. Gör. Dr. Aylin Erdim'le iletişime geçerek isimlerini yazdırmaları gerekmektedir.


Ayrıntılı bilgi için

Öğr. Gör. Dr. Aylin Erdim
aerdim1@hotmail.com
532 576 97 59


Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 10.03.2021 16:08:21 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM