Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitim Programı

K - AB Borc BK.jpg (104 KB)

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı 09 Mart 2018 tarihinde 2. dönem bilirkişilik başvurularına ilişkin duyuru yaparak, Daire Başkanlığı’na gelen görüş ve öneriler ile Daire Başkanlığı’nca resen yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonucunda bilirkişilik uygulamalarında tespit edilen ihtiyaçların karşılanması amacıyla 29/11/2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru ekinde yer alan temel ve alt uzmanlık alanları ile uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerde aranacak niteliklerde, bir kısım güncellemeler ve değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda; uygulamada kolaylık sağlanması bakımından kodlama sistemi ve isimlendirme basamakları değiştirilerek bazı alt uzmanlık alanları temel uzmanlık alanına dönüştürülmüş; ayrıca yeni temel ve alt uzmanlık alanları ihdas edilmiştir.

Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları ile bilirkişilerde aranacak niteliklerde yapılan güncellemeler ve değişiklikler doğrultusunda ilk kez bilirkişilik başvurusunda bulunacaklar için bilirkişilik temel eğitimi ile nitelikli hesaplamalar uzmanlık alanında başvuru şartı olarak getirilen hesaplama eğitimleri için ihtiyaç duyulan süre de gözetilerek 2018 yılı 2. dönem bilirkişilik başvuru takvimi ile başvuru usul ve esasları ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtilmiştir.

Yapılan söz konusu duyurunun ikinci ekinde 65 kod numaralı Nitelikli Hesaplamalar isimli Bilirkişilik Temel Uzmanlık Alanları için aranan nitelikler için “2 - Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak ve başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim almış olmak” koşullarına yer verilmiştir.

Yapılan söz konusu duyuru EK-1’de 65 ana kod numaralı bölümünde 16 kalem halinde bilirkişilik alt uzmanlık alanları sayılmıştır. Bu alt uzmanlık alanlarından bir tanesi de Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar’dır. Yapılan duyuruda nitelikli hesaplamalar alanında en az 24 saatlik alt uzmanlık eğitimi almak bilirkişiliğe müracaat için ayrı bir koşul belirtilmiştir. Bu kapsamda Kurumumuz söz konusu ihtiyaca cevap vermek için bu alanda 24 saatlik eğitim programı açmıştır.

Söz konusu eğitimi alanlar diğer koşulları da tamamlamak kaydı ile bilirkişiliğe başvurabilecek ve Bölge Kurulu’nca bilirkişiliğe kabul edilmesi durumunda borçlar hukukuna ilişkin mevzuatlardan kaynaklanan nitelikli hesaplamalar alanında bilirkişilik yapabileceklerdir. Katılımcılara, 22 saat devam koşulunu sağlamaları şartıyla, “Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Katılım Belgesi” verilecektir.


Program Yeri

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Enstitüler Binası


Program Tarihleri
(Program tarihleri değişiklik gösterebilmektedir.)

28-29 Şubat - 01 Mart 2020 tarih aralığı ertelenmiştir. Takvim gelişmeler neticesinde güncellenecektir.
(Cuma saat 14:00-22:00 / Cumartesi-Pazar saat 09:00-17:00 arası)


Program Süresi

Eğitim, 3 gün boyunca günde 8 saat olacak şekilde toplam 24 ders saatten oluşmaktadır.


Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi
1 adet vesikalık fotograf
Ödeme dekontu (Ödeme, kayıt esnasında da yapılabilir)
Taahhütname (Kayıt esnasında da doldurulabilinir)


Program Ücreti

1200 TL (KDV dahil)
Bu program için herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.


Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 30.10.2020 12:49:07 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM