Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacı Eğitim Programı

K - AB Uzlas.jpg (90 KB)

Kesin kayıt için yapılacak ödemeler, Kayıt Ofisinden teyit alınmadan gerçekleştirilmemelidir.

Uzlaştırma, ceza hukuku soruşturması veya kovuşturması aşamasında, uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören ya da kanuni temsilcisinin kanun ve Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği'ndeki (Resmi Gazete: 05.08.2017/30145) usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecine verilen addır. Uzlaştırma yöntemi, ceza uyuşmazlıklarının çözümünde esas sistem olarak kabul edilen yargısal sistemin yerine geçecek veya bu sistemle rekabet edecek bir çözüm süreci değil; ceza uyuşmazlığının taraflarını barıştırmayı amaçlayan, cezalandırıcı adalet anlayışına alternatif bir çözüm yöntemidir.

Bu doğrultuda görev yapan uzlaştırmacı, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet Savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişidir.


Program Çıktısı

Bu program, katılımcıların uzlaştırmacılık faaliyetini yapılabilmeleri için gerekli olan temel eğitim neticesinde alacakları katılım belgeleri ile Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca yapılacak yazılı sınava girme hakkı sağlar.


Program Önkoşulu (Uzlaştırmacı Siciline Kayıt Koşulları)

Eğitim kuruluşlarına hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacı adayları yönünden; üniversitelerin hukuk fakültesi mezunlarının yanısıra, üniversitelerin siyasal bilgiler fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, iktisat fakültesi ve işletme fakültesi mezunlarından, müfredatında; anayasa hukuku, ceza hukuku (genel hükümler), ceza hukuku (özel hükümler), ceza muhakemesi hukuku, hukuk başlangıcı/hukuka giriş/hukukun temel kavramları/temel hukuk, ticaret hukuku, iş hukuku, borçlar hukuku derslerinden en az ikisini başarılı olarak görmüş olanlar başvurabilir.

Diğer koşullar için ilgili yönetmeliği inceleyebilirsiniz.


Program Yeri ve Kontenjan

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Enstitüler Binası
Sınıf kontenjanı 30 kişidir. Kontenjan dolmaması halinde eğitimler daha sonraki bir tarihe kaydırılabilecektir.


Program Tarihleri
(Program tarihleri değişiklik gösterebilmektedir.)

Daha sonra açıklanacaktır.
(Haftaiçi 14:00-22:00 / Haftasonu 09:00-17:00)


Program Süresi

Toplam eğitim, 36 saati teorik ve 12 saati uygulamalı olmak üzere 48 ders saatinden oluşmaktadır.
Teorik eğitim; Ceza Usul Hukuku, İletişim ve Müzakere Teknikleri alanlarını kapsamaktadır. 


Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi
1 adet vesikalık fotograf
Ödeme dekontu (Ödeme, kayıt esnasında da yapılabilir)
Taahhütname (Kayıt esnasında da doldurulabilinir)

Yoğunluk nedeniyle evrakları tamamlanmış şekilde getirmeniz önemle rica olunur.


Havale veya EFT Bilgileri

Kesin kayıt için yapılacak ödemeler, Kayıt Ofisinden teyit alınmadan gerçekleştirilmemelidir.

Hesap Adı
Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Döner Sermaye İşletmesi

Halkbank Kuyubaşı Şubesi (Şube No: 9866)

IBAN No
TR83 0001 2009 8660 0006 0001 35


Program Ücreti

1100 TL (KDV Dahil)
Bu program için herhangi bir indirim uygulanmamaktadır


Program Koordinatörü

Doç. Dr. Hüseyin Melih Çakır


Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 20.01.2020 13:22:49 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM