Sürekli Eğitim Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi

Aktüerlik Sınavlarına Hazırlık Programı


Birinci Seviye Aktüerlik sınavlarına ilişkin olarak Yüksekokulumuzun Aktüerya Bölümünün Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) bünyesinde düzenlenmesine karar verilen eğitim programları için, Hazine Müsteşarlığı tarafından ilan edilen 2015 yılı Aktüerlik Sınavlarına yönelik sınav takvimi ve diğer üniversitelerde yer alan benzer programlardaki eğitim saati/ücreti düzenlemelerinden dolayı, aşağıdaki değişikliklerin yapılarak 

  • Matematik (Toplam 60 saat),
  • İstatistik ve Olasılık (Toplam 48 saat),
  • Finansal Matematik (Toplam 36 saat) ve
  • Temel Sigortacılık ve Ekonomi (Toplam 24 saat)

AKTÜERLİK SINAVINA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI

EĞİTİMİN  ADI

SÜRESİ

EĞİTİM GÜNÜ

EĞİTİM SAATLERİ

Eğitim Grubundaki Kişi Sayısı

KDV Dahil Kişi Başı Eğitim Ücreti

MATEMATİK

60 Saat

5 Hafta

Cumartesi

Pazar

 09.00-16.00

6-20 Kişi

1500* TL

OLASILIK VE İSTATİSTİK

48 Saat

4 Hafta

Cumartesi

Pazar

 09.00-16.00

6-20 Kişi

1200** TL

FİNANSAL MATEMATİK

36 Saat

4 Hafta

Pazartesi

Çarşamba

Cuma

 19.30-22.30

6-20 Kişi

900*** TL

TEMEL SİGORTACILIK ve EKONOMİ

24 Saat

2 Hafta

Cumartesi

Pazar

 09.00-16.00

6-20 Kişi

600**** TL

 

- Eğitim sınıfları minimum 10, maksimum 20 kişi kapasitelidir.

 

    10 kişi ve üstü gruplara %10 indirim uygulanmaktadır. (Marmara Üniversitesi mensupları, Marmara Üniversitesi mensuplarının 1. dereceden yakınları, Marmara Üniversitesi mezunları veya Marmara Üniversitesi öğrencileri için bu indirim geçerli değildir.)

 

   *Matematik dersine ait eğitim ücretinin KDV Dahil 1500 (Bin Beş Yüz) TL. (Marmara Üniversitesi mensupları, Marmara Üniversitesi mensuplarının 1.dereceden yakınları veya Marmara Üniversitesi öğrencileri için 1350 (Bin Üç  Yüz Elli) TL),

 

    **İstatistik ve Olasılık dersine ait eğitim ücretinin KDV Dahil 1200 (Bin İki Yüz) TL. (Marmara Üniversitesi mensupları, Marmara Üniversitesi mensuplarının 1.dereceden yakınları veya Marmara Üniversitesi öğrencileri için 1080

(Bin Seksen) TL)

 

   ***Finansal Matematik dersine ait eğitim ücretinin 900 (Dokuz Yüz) TL. (Marmara Üniversitesi mensupları, Marmara Üniversitesi mensuplarının  1.dereceden yakınları veya Marmara Üniversitesi öğrencileri için 810 (Sekiz Yüz On) TL)

 

  ****Temel Sigortacılık ve Ekonomi dersine ait eğitim ücretinin 600 (Altı Yüz) TL.  (Marmara Üniversitesi mensupları, Marmara Üniversitesi mensuplarının 1.dereceden yakınları veya Marmara Üniversitesi öğrencileri için 540 (Beş  Yüz Kırk) TL) 

 

EĞİTİMLERİMİZ

BAŞLANGIÇ ve BİTİŞ TARİHLERİ

MATEMATİK

 

OLASILIK ve İSTATİSTİK

FİNANSAL MATEMATİK

TEMEL SİGORTACILIK ve EKONOMİ

yukarıda yer alan

  • Matematik dersine ait eğitim ücretinin KDV Dahil 1500 (Bin Beş Yüz) TL. (Marmara Üniversitesi mensupları, Marmara Üniversitesi mensuplarının 1.dereceden yakınları veya Marmara Üniversitesi öğrencileri için 1350 (Bin Üç Yüz Elli) TL),
  • İstatistik ve Olasılık dersine ait eğitim ücretinin KDV Dahil 1200 (Bin İki Yüz) TL. (Marmara Üniversitesi mensupları, Marmara Üniversitesi mensuplarının 1.dereceden yakınları veya Marmara Üniversitesi öğrencileri için 1080 (Bin Seksen) TL),
  • Finansal Matematik dersine ait eğitim ücretinin 900 (Dokuz Yüz) TL. (Marmara Üniversitesi mensupları, Marmara Üniversitesi mensuplarının  1.dereceden yakınları veya Marmara Üniversitesi öğrencileri için 810 (Sekiz Yüz On) TL)
  • Temel Sigortacılık ve Ekonomi dersine ait eğitim ücretinin 600 (Altı Yüz) TL. (Marmara Üniversitesi mensupları, Marmara Üniversitesi mensuplarının   1.dereceden yakınları veya Marmara Üniversitesi öğrencileri için 540 (Beş Yüz Kırk) TL) olmasına ve talep formunda belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde öğretim üyelerine/görevlilerine ders saati başına brüt 200 TL. katkı payı ödenmesinin uygun olduğuna ve MÜSEM’e arzına oybirliği ile karar verildi. 

Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 06.12.2016 10:38:26 tarihinde güncellenmiştir.

Sürekli Eğitim Merkezi