Sürekli Eğitim Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Eğitimi Programı

Türkiye’nin dünya ülkeleri ile ticari, askeri ve siyasi alanlarda ilişkilerinin gelişip artmasıyla Avrupa, Amerika, Afrika ve özellikle “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar” kapsamında Türkçe öğrenmeye karşı duyulan ilgi, günden güne giderek çoğalmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretimi, ülkemizde son zamanlarda önem kazanan bir alandır.
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Eğitimi Sertifika Programı’nın amacı; Türkçe eğitiminde yöntem ve teknikler, materyal kullanımı, dört temel dil becerisi geliştirme, dil bilgisi ve kavramsal alan yaklaşımı ile kelime öğretimini sağlamak ve kültürlerarası yazılı ve sözlü iletişim yetisi kazandırmaktır. 


Birinci Hedef Kitle

Bu programa üniversitelerin; Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Dilbilim bölümlerinde lisans/yüksek lisans/doktora öğrencileri ve mezunları için “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı”nda sertifika belgesi verilir.

Program, 45 saati teorik ve 15 saati uygulama olmak üzere toplam 60 saatttir. Sertifika almaya hak kazanmak için teorik eğitimin 40 saatine ve uygulama eğitiminin tümüne katılmak zorunludur. Eğitimler Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri 17.30-21.00 saatleri arasında Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nde yapılmaktadır. Program ücreti KDV dahil 800 TL'dir.


İkinci Hedef Kitle

Bu programa üniversitelerin; Yabancı Dil ve/veya Edebiyatı bölümlerinde lisans/yüksek lisans/doktora öğrencileri ve mezunları için 30 saat "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi" dersi ilâve edilerek "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı"nda sertifika belgesi verilir.

Program, 75 saati teorik ve 15 saati uygulama olmak üzere toplam 90 saatttir. Sertifika almaya hak kazanmak için teorik eğitimin 60 saatine ve uygulama eğitiminin tümüne katılmak zorunludur. Eğitimler Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 17.30-21.00 saatleri arasında Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nde yapılmaktadır. Program ücreti KDV dahil 1200 TL'dir.


Üçüncü Hedef Kitle

Üniversitelerde fakültelerin dil ve/veya edebiyat bölümleri dışında öğrenim gören lisans/yüksek lisans/doktora öğrencileri ve mezunları için 30 saat "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi" dersi ilâve edilerek "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı"nda katılım belgesi verilir.

Program, 75 saati teorik ve 15 saati uygulama olmak üzere toplam 90 saatttir. Katılım belgesi almaya hak kazanmak için teorik eğitimin 60 saatine ve uygulama eğitiminin tümüne katılmak zorunludur. Eğitimler Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 17.30-21.00 saatleri arasında Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nde yapılmaktadır. Program ücreti KDV dahil 1200 TL'dir.

İndirim oranları için tıklayınız


Eğitim Tarihi

16 Nisan - 02 Mayıs 2018

Haftaiçi ve haftasonu olarak devam eden derslerde 2. ve 3. hedef kitleler aralıksız olarak Cumartesi ve Pazar günleri devam eder. 1. hedef kitle ise 16-17-18 ve 24-25 Nisan'dan itibaren 02 Mayıs 2018 tarihine kadar eğitimlerine devam eder. 23 Nisan 2018 Pazartesi ve 01 Mayıs 2018 Salı günleri resmi tatildir.  


Koordinatör

Prof. Dr. Asuman Akay Ahmed
(216) 345 47 05 Dahili: 1417
(534) 733 56 65


Havale veya EFT Bilgileri

Hesap Adı: Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Döner Sermaye İşletmesi
Halkbank Kuyubaşı Şubesi (Şube No: 9866) IBAN No: TR83 0001 2009 8660 0006 0001 35


Kesin kayıt için gerekli belgeler:

1. Mezunsanız diploma fotokopisi, öğrenciyseniz öğrenci belgesi
2. 1 adet fotoğraf
3. Kimlik fotokopisi
4. Kamu personeli iseniz memuriyetinizi gösterir belge

 

Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 09.04.2018 16:11:06 tarihinde güncellenmiştir.

Sürekli Eğitim Merkezi