Sürekli Eğitim Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacı Eğitim Programı

Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından 15 Kasım 2017 tarihinde yapılan açıklamada, uzlaştırmacı eğitimlerini başarıyla tamamlayanların Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 55'inci ve devamı maddelerine göre yazılı sınava tabi tutulacakları ve 2018 yılı Şubat ayında yapılması planlanan sınava yalnızca 31 Aralık 2017 tarihine kadar Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacı eğitimi alan ya da alacak olan adayların katılabilecekleri bildirilmiştir.

2018 yılı içerisinde eğitim almaya başlayacakların ise Şubat 2018'de yapılması öngörülen yazılı sınava başvuramayacakları belirtilmiştir.


Uzlaştırma, ceza hukuku soruşturması veya kovuşturması aşamasında, uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören ya da kanuni temsilcisinin kanun ve Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği'ndeki (Resmi Gazete: 05.08.2017/30145) usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecine verilen addır. Uzlaştırma yöntemi, ceza uyuşmazlıklarının çözümünde esas sistem olarak kabul edilen yargısal sistemin yerine geçecek veya bu sistemle rekabet edecek bir çözüm süreci değil; ceza uyuşmazlığının taraflarını barıştırmayı amaçlayan, cezalandırıcı adalet anlayışına alternatif bir çözüm yöntemidir.

Bu doğrultuda görev yapan uzlaştırmacı, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet Savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişidir.


Program Çıktısı
Bu program, katılımcıların uzlaştırmacılık faaliyetini yapılabilmeleri için gerekli olan temel eğitim neticesinde alacakları katılım belgeleri ile Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca yapılacak yazılı sınava girme hakkı sağlar.


Program Önkoşulu (Uzlaştırmacı Siciline Kayıt Koşulları)
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği madde 48 (ç) bendine göre: Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve bu öğrenimleri sırasında aşağıda listelenen hukuk derslerinden en az ikisini almış olma zorunluluğu bulunmaktadır: 

· Anayasa Hukuku
· Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
· Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
· Ceza Muhakemesi Hukuku
· Hukuk Başlangıcı / Hukuka Giriş / Hukukun Temel Kavramları / Temel Hukuk
· Ticaret Hukuku
· İş Hukuku
· Borçlar Hukuku

Diğer koşullar için ilgili yönetmeliği inceleyebilirsiniz.


Program Yeri ve Kontenjan
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Enstitüler Binası ve Hukuk Fakültesi
Sınıf kontenjanı 30 kişidir. Kontenjan dolmaması halinde eğitimler daha sonraki bir tarihe kaydırılabilecektir.


Program Tarihleri ve Ders Programları
(Cumartesi-Pazar / 09.00-17.50)
Hafta sonu ders programı için tıklayınız

(Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe / 18:00-21:50)
Hafta içi ders programı için tıklayınız


Program Süresi

Toplam eğitim, 36 saati teorik ve 12 saati uygulamalı olmak üzere 48 ders saatinden oluşmaktadır.
Teorik eğitim; Ceza Usul Hukuku, İletişim ve Müzakere Teknikleri alanlarını kapsamaktadır. 


Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler
Diplomanın aslı ve fotokopisi
Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi
1 adet vesikalık fotograf
Ödeme dekontu (Ödeme kayıt sırasında da yapılabilir)

Yoğunluk nedeniyle evrakları tamamlanmış şekilde getirmeniz önemle rica olunur.


Havale veya EFT Bilgileri

Hesap Adı
Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Döner Sermaye İşletmesi
Halkbank Kuyubaşı Şubesi (Şube No: 9866)

IBAN No
TR83 0001 2009 8660 0006 0001 35


Program Ücreti
1100 TL (KDV Dahil)
Bu program için herhangi bir indirim uygulanmamaktadır. 


Program Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin


Program Eğitmenleri
Ceza Usul Hukuku
Prof. Dr. Ahmet Gökcen (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Yusuf Yaşar (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Alşahin (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Kerim Çakır (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Dr. Zafer İçer (M.Ü. Hukuk Fakültesi)

İletişim
Doç. Dr. Ebru Özgen (M.Ü. İletişim Fakültesi)
Dr. Rafet Aykut Akay (M.Ü. İletişim Fakültesi)
Dr. Yeliz Kuşay (M.Ü. İletişim Fakültesi)

Müzakere Teknikleri
Prof. Dr. Canan Çetin (M.Ü. İşletme Fakültesi)
Doç. Dr. Nihal Kartaltepe Behram (M.Ü. İşletme Fakültesi)
Doç. Dr. Malik Volkan Türker (M.Ü. İşletme Fakültesi)

Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 03.04.2018 16:02:20 tarihinde güncellenmiştir.

Sürekli Eğitim Merkezi