Türkçenin Yabancı Dil Olarak Eğitimi Sertifika Programı

Türkiye’nin dünya ülkeleri ile ticari, askeri ve siyasi alanlarda ilişkilerinin gelişip artmasıyla Avrupa, Amerika, Afrika ve özellikle “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar” kapsamında Türkçe öğrenmeye karşı duyulan ilgi, günden güne giderek çoğalmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretimi, ülkemizde son zamanlarda önem kazanan bir alandır. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Eğitimi Sertifika Programı'nın amacı, kursiyerlere Türkçe eğitiminde çağdaş yöntem ve teknikleri kazandırmak, materyal hazırlanması ve kullanımı hakkında teorik ve uygulamalı bilgilendirme yapmak ve Avrupa Ortak Çerçeve Metni ölçütlerine göre öğrenende dört temel dil becerisini geliştirme yöntemlerini teorik ve uygulama örnekleriyle kazandırmaktır. Ayrıca, dil bilgisi ve kavramsal alan yaklaşımı ile kelime öğretimini sağlamak, alanda gelişen teknoloji olanaklarını ve yöntem kitaplarını tanıtmak, kursiyerlerin çokkültürlü sınıflarda doğru iletişim kurmalarını sağlamak ve kültür aktarımı yöntemlerini tanıtarak alanda çalışan ve çalışacak olan öğretmenlerin teorik ve uygulamaya yönelik gereksinimlerini karşılamak da hedeflenmektedir.


Program Tarihleri
(Program tarihleri değişiklik gösterebilmektedir.)

Daha sonra açıklanacaktır.
(Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma günleri saat 17:30-21:30 arasında)

İkinci ve üçüncü hedef kitleler için düzenlenen Dil Bilgisi dersleri 23-31 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.


Birinci Hedef Kitle

Bu programa üniversitelerin; Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Dilbilim bölümlerinde lisans/yüksek lisans/doktora öğrencileri ve mezunları için “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı”nda sertifika belgesi verilir.

Program, 45 saati teorik ve 15 saati uygulama olmak üzere toplam 60 saatttir. Sertifika almaya hak kazanmak için teorik eğitimin 40 saatine ve uygulama eğitiminin tümüne katılmak zorunludur. Eğitimler, Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nde yapılmaktadır. Program ücreti KDV dahil 800 TL'dir.


İkinci Hedef Kitle

Bu programa üniversitelerin; Yabancı Dil Eğitimi, Yabancı Dil ve Edebiyatı bölümlerinde lisans/yüksek lisans/doktora öğrencileri ve mezunları için 30 saat "Türk Dil Bilgisinin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yeri" dersi ilâve edilerek "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı"nda sertifika belgesi verilir. Dil bilgisi derslerinin gün ve saatleri koordinatör tarafından her sertifika programının ilk dersinde kursiyerlere bildirilir. 

Program, 75 saati teorik ve 15 saati uygulama olmak üzere toplam 90 saatttir. Sertifika almaya hak kazanmak için teorik eğitimin 70 saatine ve uygulama eğitiminin tümüne katılmak zorunludur. Eğitimler, Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nde yapılmaktadır. Program önceden belirlenmiş kontenjan dahilinde açılır. Program ücreti KDV dahil 1200 TL'dir.


Üçüncü Hedef Kitle

Üniversitelerde fakültelerin dil ve/veya edebiyat bölümleri dışında öğrenim gören lisans/yüksek lisans/doktora öğrencileri ve mezunları için 30 saat "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi" dersi ilâve edilerek "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı"nda katılım belgesi verilir. Dil bilgisi derslerinin gün ve saatleri koordinatör tarafından her sertifika programının ilk dersinde kursiyerlere bildirilir.

Program, 75 saati teorik ve 15 saati uygulama olmak üzere toplam 90 saatttir. Katılım belgesi almaya hak kazanmak için teorik eğitimin 70 saatine ve uygulama eğitiminin tümüne katılmak zorunludur. Eğitimler, Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nde yapılmaktadır. Program önceden belirlenmiş kontenjan dahilinde açılır. Program ücreti KDV dahil 1200 TL'dir.

İndirim oranları için tıklayınız


Koordinatör

Prof. Dr. Asuman Akay Ahmed
(216) 345 47 05 Dahili: 1417
(534) 733 56 65


Havale veya EFT Bilgileri

Hesap Adı: Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Döner Sermaye İşletmesi
Halkbank Kuyubaşı Şubesi (Şube No: 9866) IBAN No: TR83 0001 2009 8660 0006 0001 35


Kesin kayıt için gerekli belgeler:

1. Mezunsanız diploma fotokopisi, öğrenciyseniz öğrenci belgesi
2. 1 adet fotoğraf
3. Kimlik fotokopisi
4. Kamu personeli iseniz memuriyetinizi gösterir belge


Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 24.03.2020 16:12:50 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM