TS 13298:2015 ve Elektronik Belge - Arşiv Yönetimi Standardı Sertifika Programı

Bu sertifika programının amacı kamu kurumları ve özel kuruluşlarda elektronik belge yönetimi ile ilgili süreçlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamaya yönelik eğitim ve bilinçlenme düzeyleri arttırılmış çalışanların oluşturulmasını sağlamaktır. Gerek kamu ve gerek özel sektörde her geçen gün elektronik belge yönetimi ve arşivleme sistemleri ile ilgili yaşanan gelişmeler neticesinde kurum ve kuruluşların nitelikli belge yöneticilerine ihtiyaçları artmaya başlamıştır. Kurum ve kuruluşlarda elektronik belge ve arşiv yönetimi sisteminin uygulanması belge yönetimi tekniklerini içeren ve detay gerektiren bir süreci ifade etmektedir.

TS 13298:2015 Standardı bu amaçla kurum, kuruluşlara ve bu alanda faaliyet gösteren yazılım şirketlerine yol gösteren bir rehber mahiyetindedir. Bu sertifika programı ile kamu kurumunda elektronik belge ve arşivleme ile ilgili çalışanlar, özel sektörde bu anlamda görev ve sorumlulukları yerine getirenler, yazılım geliştirme uzmanları standardın ince detaylarına hâkim olabilecek ve uygulamaya aktarırken gerekli asgari ihtiyaçları tanımlayabilecek duruma gelecektir.


Program Kaynakları

1·) TS 13298: 2015 ICS 01.140.20; 35.240.20; 01.110 Elektronik Belge Ve Arşiv Yönetim Sistemi (Electronic records and archives management system)

2·) ISO 15489 1 ve 2 Information and documentation – Records management Part 1 ve 2: Genel ve Kılavuzlar

3·) BS EN ISO 9241-210:2010. (This British Standard English - International Standard Organisation) (2010). Ergonomics of human - system interaction Part 210: Human-centred design for interactive systems. [Yayın yeri yok]: British Standard Institution.

4·) ISO 15836:2009 -Information and documentation -- The Dublin Core metadata element set, Cenevre: ISO, 2009


Program Kazanımları ve Çıktıları

Bu sertifika programını başarı ile tamamlayanlar;

1·) Sertifika Programına katılım sağlayanlar kendi organizasyonları için nitelikli bir birikim ile EBYS uygulamasının sağlanması konusunda öncü olabileceklerdir.

2·) Sertifika Programına katılım sağlayanlar, TS 13298:2015 ile ilgili sertifikalandırma süreçlerinde dış denetim uzmanı olabilecek yeterliliğe ulaşacaklardır.

3·) Sertifika Programına katılım sağlayanlar belge ve arşiv yönetimi konularında organizasyonları doğru yönlendirmeleri mali bir kazanç olarak geri dönecektir.

4·) Sertifika Programına katılım sağlayanlar belge ve arşiv yönetimi konularında organizasyonlarda istihdam olanağı bulabileceklerdir.


Katılım Koşulları, Kontenjan ve Ücret

Sertifika programına bir lisans programına kayıtlı öğrenciler veya en az ön lisans mezunu olanlar katılabilirler. Programının açılması için asgari öğrenci sayısı 10 azami öğrenci sayısı ise 30’dur. Sertifika programı toplam 60 saattir. Toplam ücret (KDV dahil) 2150 TL şeklindedir.

İndirim oranları için tıklayınız


Sertifika Almaya Hak Kazanma

60 saatin sonunda yapılacak olan yazılı sınavdan başarı olanlar Marmara Üniversitesi onaylı TS 13298 ve Elektronik Belge-Arşiv Yönetimi Uzmanlık Sertifikası almaya hak kazanacaktır.


Program Tarihleri
(Program tarihleri değişiklik gösterebilmektedir.)

Daha sonra açıklanacaktır.


Eğitmenler

Prof. Dr. Oğuz İcimsoy
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Yüce
Dr. Öğr. Üyesi Bahattin Yalçınkaya (Koordinatör)
Dr. Öğr. Üyesi Lale Özdemir Şahin
Arş. Gör. Dr. Elif Yılmaz Şentürk
Arş. Gör. M. Emin Gedikli


Ders İçeriği

Ders programı için tıklayınız


Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 03.01.2020 10:52:49 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM