Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Programları

4/11/2017 tarihli ve 20230 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği'nin (Tebliğ) 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında; temel mesleki konularda yürütülecek yüz yüze eğitimlerden sürekli eğitim kredisi elde edilebilmesi için, eğitim programının eğitim gerçekleştirilmeden önce Kurumumuz tarafından onaylanması gerektiği belirtilmiştir. Diğer taraftan sürekli eğitim programı düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Kurumumuz tarafından “Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul Ve Esasları” (Usul Esaslar) ile belirlenerek 22/12/2017 tarihinde Kurumumuz internet adresinde yayımlanmıştır. Bu kapsamda bağımsız denetçilerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, temel mesleki konularda sürekli eğitim programlarımız aşağıda belirtilmiştir. Programlar asgari 15 kişi ile açılacacak olup her bir programın kontenjanı 30 kişi ile sınırlıdır. 


Program Önkoşulu

Bağımsız denetçi belgesine sahip olmak.


Program Yeri

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü


Programların Tarih, Saat, Ücret ve Eğitmenleri
(Program tarihleri değişiklik gösterebilmektedir.)

(1) Denetim Standartları · Daha sonra açıklanacaktır. (21 saat) · 702 TL (KDV Dahil)
Prof. Dr. Sinan Aslan / Prof. Dr. Nejat Bozkurt / Doç. Dr. Ercan Çalış /Doç. Dr. Banu T. Mengi

(2) Muhasebe Standartları · Daha sonra açıklanacaktır. (21 saat) · 702 TL (KDV Dahil)
Prof. Dr. Gürbüz Gökçen / Prof. Dr. Başak A. Gökçen / Prof. Dr. Hanife Ayboğa / Prof. Dr. Fatma Pamukçu / Doç. Dr. Ayşe Pamukçu

(3) Sermaye Piyasası ve Finans · Daha sonra açıklanacaktır. (21 saat) · 702 TL (KDV Dahil)
Prof. Dr. Nurdan Aslan / Doç. Dr. Sibel Türkmen / Dr. Öğr. Üyesi Aclan Omağ / Dr. Öğr. Üyesi Erdem Turgan / Dr. Öğr. Üyesi Emrah Keleş

(4) Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar · Daha sonra açıklanacaktır. (7 saat) · 243 TL (KDV Dahil)
Prof. Dr. Sinan Aslan / Doç. Dr. Ayşe Pamukçu / Doç. Dr. Ercan Çalış / Doç. Dr. Banu T. Mengi / Dr. Öğr. Üyesi Hakan Çelenk


Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi
Bağımsız Denetçi Belgesi
1 adet vesikalık
Ödeme dekontu (Ödeme kayıt sırasında da yapılabilir)


Program Koordinatörü

Prof. Dr. Sinan Aslan


Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 27.12.2019 14:27:57 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM