Sürekli Eğitim Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi

Aikido Eğitim Programı

Yetişkin Aikido Eğitim Programı

Aikido günümüz şartlarına çokça hitap eden bir savaş sanatıdır. Çevremizde işlerimizde oluşacak olumsuzlukları gücün önünde durma, engel olmaya çalışma yol ver gitsin mantığı ile hem daha az enerji ve kuvvet hem de alınacak disiplin ile üstesinden gelinecektir. Kendine güvenen bir kişi olmaya, hem zihinsel hem fiziksel olarak güçlü olmaya giden bir yoldur. Aikido çalışmak eğlencelidir. Bir okula ya da işe kabul edilmek istediğinizde, Aikido eğitiminiz size bu karışık ve rekabetçi dünyada aradığınız başarıyı getirecek farklılığı sağlayacaktır.

Aikido’da yarışma, müsabaka ya da mücadele yoktur. Ukemi ya da doğru düşme, Aikido çalışmasının önemli parçasıdır. Aikido’nun felsefesi kadın, erkek her yaştan insanın çalışıp kendisini geliştirebilmesidir.

Kendini Savunma

Kendini savunmak için ne kadar etkili olduğunu sorarlar. Prensipleri ve hareketleri etkili kendini savunma tekniklerine dayanır. Ancak birkaç aylık eğitim saldırganları kolaylıkla alt etmek için yeterli değildir. Kendini iyi savunmak, iyi bir dövüşçü olmakla aynı şey değildir. Temel bir kurs size başkalarına bir şey yapmayı değil, size bir şey yapılmasına engel olmanızı öğretir. Bu da felsefesinin bir yansımasıdır.

Fiziksel ya da sözlü saldırılar gibi stres yaratan durumlarda doğal tepkimiz, donup kalmak, dengemizi yitirmek ve hareket edememek hatta düşünememektir. Çalışmasının temel amaçlarından biri, stres altındayken gösterdiğimiz doğal tepkileri azaltmak ve bunların yerine vücudu rahatlatmayı, sakinleşmeyi ve zihni açmayı yerleştirmektir. Saldırıya uğradığınızda karşı saldırıyı değil, ilk önce ve en önemli şey olarak dengenizi korumayı öğretir.

Başlamak için...

İhtiyacınız olan tek şey ilgi ve öğrenme arzusudur. Yeni öğrenciler her zaman kabul edilirler. 14 yaşından büyük olanlar yetişkinlerin katıldığı derslere girebilirler. Ayrıca çocuklar için de sınıflarımız vardır. Yeni başlamak isteyen öğrencilerin önce en az bir dersi izlemelerini isteriz. Ziyaretçiler her zaman dersleri izlemeye gelebilirler.


Çocuk Aikido Eğitim Programı

Bu sanata başlama ve yaşam felsefesi haline getirmenin en büyük faydasını genç yaşta ya da çocukken başlayan insanlar görürler. Özellikle günümüzde aile içi huzursuzluklar, sokaklarda oluşan tatsız durumlar ve toplum içinde var olan sorunlar ve çevresel olumsuzluklar; büyümekte olan çocukların kavgacı, agresif ve çevreden kopuk bir şekilde gelişmelerine sebep olmaktadır. Bu nedenle çocukların genç yaşta kuralcılık yerine düzen ve disiplini, agresif olmak yerine özgüveni ve doğada var olan uyumu bulmalarını ve bu yolda yaşamayı prensip haline getirmelerini sağlayacak bir felsefe ve yaşam tarzıdır Aikido sanatı.

Büyükler dinlenmek, iç huzurlarını sağlamak ya da kendilerini korumak için aikido yaparlar. Ancak bu tip fikirler çocukların akıllarına bile gelmeyen şeylerdir. Peki o zaman neden Aikido çocuklar için iyi bir öneridir? Hayatlarına ne katar?

Bizim kuşağımızın en önemli görevi, çocuklarımız ve genç kuşak için neler yapabileceğimizi düşünmek ve planlamaktır. Özellikle çocukların uzak doğu sanatlarıyla uğraşmaları, onların okul çağında ve ileriye dönük yaşamlarında kendilerine olan güvenlerini ve konsantre olma yeteneklerini ön plana çıkarmalarına, psikolojik ve fizyolojik yönden sağlam bir yapıya ve esnek, yumuşak, dinamik, güçlü bir kas yapısına sahip olmalarına yardımcı olur. Okul insanlara yeni bir şey öğretir ve geleceğe hazırlar, Dojo ise insanları yeniden yaratır. Her insanın içinde var olan bir enerji vardır. Bu enerjiyi ortaya çıkartıp yararlı bir şekilde kullanmanın ve kontrol altına almanın en büyük avantajını yaşayanlar bu sanata erken yaşlarda başlayanlardır. Önemli olan yumruk, tekme atmak ya da bunu öğrenmek değil, teknikleri içimizde var olan enerjiyle, vücudumuz ve ruhumuzla bütünleştirmektir. Bunu da Aikido sanatında bulabiliriz. Gelişme çağındaki insanların okulda aldıkları eğitim, Dojoda alacakları disiplin, saygı anlayışı ve özgüven ile birleştiği zaman, onların akli ve ruhsal gelişimleri bir üst seviyeye çıkacaktır.

Dojoda gösterilen ve uygulanan teknikler, asla günümüz gençlerini gereksiz şiddete özendiren hatta yönlendiren Hollywood filmlerindeki dövüş sahnelerinde gösterildiği gibi değildir. Her şeyden önce dojoda gösterilen tekniklerin amacı şiddetle çarpışmak değil, onu yönlendirmektir. Çatışmak kolay, ancak hasar vermeden ve zarar görmeden korumak ve savunmak zordur. Bu yolda fiziksel güç değil, akli ve ruhsal güçler kullanılır. Fiziksel güç dengesinin akıl ve ruhla elimine edilmesi zorlu bir süreçtir ve ne kadar erken yaşta başlanırsa, o kadar başarılı olunur. Bu bağlamda, en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı, onlar üzerinde daha etkili olacak olan uzun süreli bir gelişim ve eğitime özendirmemiz gerekmektedir. Özellikle çocukların uzak doğu sporlarıyla uğraşmaları, onların okul çağlarında ve ileriye dönük yaşamlarında kendilerine olan güvenlerini ve konsantre olma yeteneklerini ön plana çıkarmalarına yardımcı olacaktır.

1. Aikido agresif olmayan bir sanattır. Peki bu ne demektir? Bu şu demektir: Aikido yaparken durup dururken kavga başlatamazsınız, sadece bir kavgayı sonlandırabilirsiniz. Aikido çocukları “Power Ranger Sendromu”ndan, dolayısıyla kavga, dövüş ve tekmelerden uzak tutar. Aikido teknikleri başka biri kuralları yıktığında başlar.

2. Aikido çocuklara sakin olmayı öğretir. Elbette çocuklar her zaman sakin olamazlar ama aikido onlara bu şansı verir. Eğer okulda kıpırdamadan durmaları, bir ödeve odaklanmaları gerekirse Aikido bunu tam olarak nasıl yapacaklarını öğretir.

3. Aikido pratik bir şekilde kendini korumayı öğretir.

4. Aikido pozitif bir dünyaya bakışı öğretir. Bir şey yaratmak isteyenlerin dünyaya uyumla bakması gerektiğini gösterir. Eğer belaya yol açarsan kaybedeceğini, ama aklın doğru yoldaysa dünyanın senin ellerinde olduğunu öğretir.

5. Aikido hayatı basit bir şekilde algılamayı öğretir.

6. Aikido çocuğa okulda yardımcı olur. Bilgilerin daha kolay absorbe olmasını, daha açık ve net biçimde düşünmeyi sağlar.

7. Başka sporlarda başarıya yardım eder.

8. Herkes Aikido yapabilir, atletik bir beden gerektirmez. Aikido'da başarının anahtarı iyi bir gözlem, dikkat ve pozitif bir bakış açısıdır. Çocuklarımıza bundan daha iyi bir ders verebilir miyiz?


Yetişkin Aikido Ders Saatleri

Salı: 20.00-21.30
Perşembe: 20.00-21.30

Çocuk Aikido Ders Saatleri

Salı: 18.00-19.30                                      
Perşembe: 18.00-19.30                                      

Cumartesi: 10.00-11.30
Pazar: 10.00-11.30


Eğitim Yeri

Marmara Üniversitesi Spor Akademisi Anadolu Hisarı Kampüsü

İletişim

Osman Gezen (2. Dan)
533 629 57 02

Murat Karlı (1. Dan)
532 285 57 71


Sporun küçük yaşlardan itibaren yapılmasının  önemini artık herkes biliyor. Çocuğun  fiziksel özelliklerine, becerilerine ve çevresel imkanlara bakarak doğru seçilecek bir spora devam etmek, bedensel ve ruhi gelişime çok olumlu katkılarının yani sıra bağışıklık sistemi ve sağlığı içinde çok önemli katkısı katkılar sağlayacaktır.

Uzak doğu savunma sporlarından olan Aikido tüm uzun ve kısa kasların, tüm zıt kas gruplarının ve eklemlerin aynı disiplin içerinde çalıştırıldığı ideal sporlardan biridir. Aikido’nun kendine has zamanlaması ve esnekliğinin olması, denge, kuvvet, doğru duruş kazandırması, ayrıca doğru nefes alıp vermenin öğrenilmesi ve etrafa dikkatin üst düzeyde olması bu sporu eşsiz kılan özelliklerdir. Aikido ayrıca kendine güven duymayı, karşındakine saygılı olmayı ve doğayla uyumu öğreten güzel bir felsefeye de sahiptir. Şiddet içermemesi ve savunmayı on plana çıkarması toplumsal gelişimi de destekler. Eşitlikçidir, herkes aynı kıyafeti giyer ve karşısındakine saygı duyar, basit ve sade hatta mütevazıdır. Aikido benim severek yaptığım ve çocuk, büyük herkese hararetle tavsiye ettiğim bir savunma sanatı ve güzel bir spordur.

Opr. Dr. Seyit Aydoğmuş

Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 13.12.2016 15:48:16 tarihinde güncellenmiştir.

Sürekli Eğitim Merkezi