Sürekli Eğitim Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi

TS 13298:2015 ve Elektronik Belge - Arşiv Yönetimi Standardı Sertifika Programı

Kamu ve özel sektörde elektronik belge yönetimi ve arşivleme sistemleri ile ilgili yaşanan gelişmeler neticesinde nitelikli belge yöneticilerine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. TS 13298:2015 standardı kurum, kuruluş ve bu alanda faaliyet gösteren şirketlere yol gösteren bir rehber niteliğindedir. Bu sertifika programı, kurum ve kuruluşlarda elektronik belge ve arşiv yönetimi ile ilgili süreçlerde çalışan personelin bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmak amacıyla hazırlanmıştır. Program tarihi daha sonra açıklanacaktır.


Programı Kazanımları ve Çıktıları

Bu sertifika programını başarı ile tamamlayanlar;

1. Elektronik belge ve arşiv yönetim sistemlerinin kurumlar, çalışanlar ve paydaşlar açısından ne tür fırsatlar sunduğunu anlar.
2. Elektronik belge ve arşiv sistemleri ile ortaya çıkabilecek riskleri ve tehditleri anlar ve ne tür önlemler alınması konusunda bilgi sahibi olur.
3. Kurum ve kuruluşlarda kullanılan EBYS’lerin TS 13298:2015 standardına uygunluğunu denetleyebilir.
4. Kurum ve kuruluşların belge yönetimi ve arşiv birimlerinde yetkili personel olarak çalışabilirler.


Katılım Koşulları, Kontenjan ve Ücret

Sertifika programına en az ön lisans mezunu olanlar katılabilirler. Programının açılması için asgari öğrenci sayısı 10 azami öğrenci sayısı ise 25’dir. Sertifika programı toplam 60 saattir. Toplam ücret (KDV dahil) 1700 TL şeklindedir.

İndirim oranları için tıklayınız


Sertifika Almaya Hak Kazanma

Programa % 80’den fazla devam edenler sınavlara girmeye hak kazanacaktır. 60 saatin sonunda yapılacak olan sınavlardan başarı olanlar Marmara Üniversitesi onaylı “TS 13298:2015 ve Elektronik Belge-Arşiv Yönetimi Uzmanlık Sertifikası” almaya hak kazanacaktır. Programda başarısız olanlar devam şartını sağlamak kaydıyla kendilerine katılım belgesi verilir.


Program Başlangıç Tarihi

Eylül 2018


Eğitmenler

Prof. Dr. Hamza Kandur
Prof. Dr. Oğuz İcimsoy
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Yüce
Dr. Öğr. Üyesi Bahattin Yalçınkaya
Arş. Gör. M. Emin Gedikli
Arş. Gör. Varol Saydam


Ders İçeriği

Belge Özellikleri, Tanımlanabilirlik
Bütünlük, Onay ve Kayıt Bilgisi, Yapısal Özellikler Üretim Sorumluluğu
Teknolojik Özellikler
Dijital Görüntüleme Sistemleri, Dijitalleştirme
Doküman Yönetimine Giriş
Tanımlama ve İndeksleme
Dosyalama Düzenleme ve Tasnif
Depolama, Erişim, Çıktı Yönetimi, Versiyon Kontrolü
Elektronik Postaların Yönetilmesi ve EBYS İçerisine Alınması
Elektronik Belgelerin Taşınması, Kopyalanması ve Silinmesi
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanım Özellikleri
EBYS’lerde Arama ve Tarama
Görüntüleme, Yazdırma, Raporlama
Sistem Tasarımı ve Yönetimi, Sistem Bütünlüğü Ve Güvenirlik
Kullanım Kolaylığı
Performans ve Ölçeklenebilirlik
Verilerin Depolanması
Erişim Kontrolü ve Güvenlik, Sisteme Giriş
Erişim Hakları
Kullanıcı Profili, Kullanıcı Rolleri ve Kullanıcı Grupları
Kayıtlara Erişim Haklarının Atanması ve Uygulanması
Üretim Sorumluluğu ve Mülkiyet Hakları, Bilgi Edinme Hakkı
Koruma Profili
ELAS/RM Uygulama Kılavuzu
Arşiv Malzemesinin Tanımlanması, Düzenlenmesi
Arşiv Malzemesinin Transfer İşlemleri
Elektronik Arşivleme Sistemi Referans Modeli (ELAS/RM)
Arşiv Malzemesinin Tanımı Özellikleri, Arşiv Politikası, Arşiv Malzemesinin Transfer İşlemleri, Tarih ve Zaman Damgası, Dosya Formatları
Depolama Üniteleri, Veri Merkezi Özellikleri
Erişim Sürekliliği ve Teknolojik Eskimeye Karşı Alınacak Önlemler
Arşiv Sisteminin Güvenliği, Sistem Güvenliği, Sistem Denetimi
Arşiv Sisteminde Bilgi Güvenliği
Arşiv Sisteminde Denetim
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi (KEP)
Elektronik Yazışma Paketi - 1
Elektronik Yazışma Paketi - 2
Üstveri Yönetimi
Üstveri Modelinin Oluşturulması
Sertifika Programı Sınavı

Ders programı için tıklayınız
 

Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 17.04.2018 10:53:08 tarihinde güncellenmiştir.

Sürekli Eğitim Merkezi