Sürekli Eğitim Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sertifika Programı

Çalışma hayatı dinamik yapısından dolayı sürekli değişim göstermektedir. Mevcut çalışma biçimleri değişmekte ve yeni çalışma biçimleri ortaya çıkmaktadır. Bu değişim nedeniyle çalışma hayatını düzenleyen mevzuatta da sıklıkla değişiklikler yapılmaktadır. Bu programla, sürekli değişen mevzuata ve uygulamaya yönelik bilgi ve tecrübe paylaşılması ve karşılaşılabilecek sorunların çözümüne katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

Hedef Kitlesi
Üst düzey yöneticiler, insan kaynakları yöneticileri, avukatlar, serbest muhasebeci mali müşavirler, öğrenciler ve sosyal güvenlik alanında uzmanlaşmak isteyenlere yöneliktir.

Program Ücreti
Daha sonra açıklanacaktır. 

Eğitim Tarihi
Daha sonra açıklanacaktır. 

Dersler
İş Hukukun Tarihsel Gelişimi · İş Hukukuna Giriş · İş Sözleşmesi · Ücret Uygulamaları · Çalışma Süreleri · Fazla Çalışma · Tatil Çalışması · İzin Uygulaması · Kişiler · İş Sözleşmesinin Feshi · Kıdem Tazminatı · Toplu İş Hukuku · İdari Para Cezaları · Sosyal Güvenlik Giriş · Sosyal Güvenlik · Sosyal Sigortalar · Ücret Bordrosu

Eğitmenler
Prof. Dr. Zeki Parlak · Doç. Dr. Muzaffer Koç · Doç. Dr. Ercüment Özkaraca · Dr. Öğr. Üyesi Emre Ertan · Dr. Halis Karaman · Mehmet Koçak · Murat Özdamar · Mustafa Baştaş 

 

Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 03.04.2018 16:01:55 tarihinde güncellenmiştir.

Sürekli Eğitim Merkezi