Sürekli Eğitim Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi

Bilirkişilik Temel Eğitim Programı

Bilirkişilik Kanunu kapsamında Bilirkişilik Yönetmeliği 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında eğitim, bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içermektedir.


Program Çıktısı
Bu program, katılımcıların bilirkişilik faaliyetini yapılabilmeleri için gerekli olan temel eğitimi almalarını ve neticesinde başarılı olunması halinde katılım belgesine sahip olmalarını sağlar.


Program Önkoşulu
İlgili kanun ve yönetmeliklerce bilirkişi olma özelliklerine haiz ve beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler başvuru yapabilir.


Program Yeri
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Enstitüler Binası ve İktisat Fakültesi


Program Tarihi
20-21-27-28 Ocak 2018 (Cumartesi, Pazar)


Program Süresi
Temel eğitim, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere 24 ders saatinden oluşmaktadır.

Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.

Uygulama eğitimi; Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.


Katılım Belgelerinin Dağıtımı

1·) Belgeler, Göztepe'de bulunan kayıt ofimizde ilgili eğitimin bitiş tarihini takip eden dördüncü iş gününde katılımcıların bizzat kendilerine imza karşılığı dağıtılacaktır.
2·) Belgelerini kendileri almaya gelemeyecek katılımcıların belgelerini alabilmeleri için noterden üçüncü kişiler adına vekaletname düzenlemeleri gerekmektedir.
3·) Ancak birinci dereceden akrabalar (anne, baba, eş, kardeş ya da çocuk) katılımcının düzenleyeceği vekaletname dilekçesine ekleyeceği nüfus cüzdanı fotokopisi ile katılımcıların belgelerini alabilir.


Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formu 
Diplomanın aslı ve fotokopisi
Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi
2 adet vesikalık fotograf
Ödeme dekontu (Ödeme kayıt sırasında da yapılabilir)

Yoğunluk nedeniyle evrakları tamamlanmış şekilde getirmeniz önemle rica olunur.


Havale veya EFT Bilgileri

Hesap Adı
Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Döner Sermaye İşletmesi
Halkbank Kuyubaşı Şubesi (Şube No: 9866)

IBAN No
TR83 0001 2009 8660 0006 0001 35


Program Ücreti
1.000 TL (KDV Dahil)
Bu program için herhangi bir indirim uygulanmamaktadır. 


Program Koordinatörü
Prof. Dr. Talat Canbolat


Program Eğitmenleri

Prof. Dr. Talat Canbolat (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Ahmet Gökçen (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. M. Kamil Yıldırım (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Haluk Sumer (M.Ü. İşletme Fakültesi)
Prof. Dr. Ayşe Sumer (M.Ü. İşletme Fakültesi)
Prof. Dr. Sinan Aslan (M.Ü. İşletme Fakültesi)
Prof. Dr. Sabri Burak Arzova (M.Ü. İşletme Fakültesi)
Prof. Dr. Mert Uydacı (M.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Doç. Dr. H. Özden Ö. Ferendeci (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Murat Yavaş (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. İbrahim Aşık (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Murat Topuz (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Ercüment Özkaraca (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Saim Ocak (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Meltem Sarıbeyoğlu Skalar (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Mert Erer (M.Ü. İşletme Fakültesi)
Doç. Dr. Özgür Çatıkkaş (M.Ü. Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu)
Doç. Dr. M. Deniz Yener (M.Ü. Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu)
Doç. Dr. İbrahim Subaşı (M.Ü. Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu)
Yrd. Doç. Dr. Evren Kılıçoğlu (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Kerim Çakır (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Melih Çakır (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özgür Avcı (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Oya Boyar (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Akif Karaca (M.Ü. Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Ferah Türkoğlu Utku (M.Ü. İşletme Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Seniha Dal (M.Ü. İşletme Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Diğdem Göç Gürbüz (M.Ü. İşletme Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Ufuk Başoğlu (M.Ü. Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu)
Yrd. Doç. Dr. Seher Tezergil (M.Ü. Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu)
Öğr. Gör. Dr. Nazmi Ocak (M.Ü. İşletme Fakültesi)
Öğr. Gör. Dr. Gökhan Güllü (M.Ü. İktisat Fakültesi) 

* Eğitmenlerin dağılımı program bazında farklılık gösterebilir.


Ders Programları

Hafta Sonu  Ders Programı

Eğitim Tarihi

Eğitim Saati

Verilecek Eğitimler

1.GÜN

 

09.00 – 09.50

  • Giriş (20 Dakika)
  • Türk Yargı Teşkilatı (15 Dakika)
  • Yargısal Faaliyet İçinde Yer Alan Süjeler (15 Dakika)

10.00 – 10.50

Yargılama Hukukuna İlişkin Temel Hak ve İlkeler (50 Dakika)

11.00 – 11.50

İspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar
(50 Dakika)

13.00 – 13.50

  • Bilirkişinin Nitelikleri (25 Dakika)
  • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt (25 Dakika)

14.00 – 14.50

Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler (50 Dakika)

15.00 – 15.50

Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler (50 Dakika)

 

2.GÜN

 

09.00 – 09.50

Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu
(50 Dakika)

10.00 – 10.50

Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu
(50 Dakika)

11.00 – 11.50

Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu
(50 Dakika)

13.00 – 13.50

Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu (50 Dakika)

14.00 – 14.50

Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu (50 Dakika)

15.00 – 15.50

Bilirkişinin Görevlendirilmesi
(50 Dakika)

 

3.GÜN

 

09.00 – 09.50

Bilirkişi İncelemesinin Yapılması
(50 Dakika)

10.00 – 10.50

Bilirkişi İncelemesinin Yapılması
(50 Dakika)

11.00 – 11.50

Oy ve Görüşün Sunulması
(50 Dakika)

13.00 – 13.50

Oy ve Görüşün Sunulması
(50 Dakika)

14.00 – 14.50

Oy ve Görüşün Sunulması
(50 Dakika)

15.00 – 15.50

Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi (50 Dakika)

 

4.GÜN

 

09.00 – 09.50

Uygulama 1 - UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
(50 Dakika)

10.00 – 10.50

Uygulama 2 - Örnek Olayların Sunulması
(50 Dakika)

11.00 – 11.50

Uygulama 3 - İncelemelerin Gerçekleştirilmesi (50 Dakika)

13.00 – 13.50

Uygulama 4 - Sunu ve Geri Bildirim Yapılması (50 Dakika)

14.00 – 14.50

Uygulama 5 - Genel Değerlendirme
(50 Dakika)

15.00 – 15.50

Uygulama 6 - Eğitim Değerlendirme Anketi (50 Dakika)

Hafta İçi  Ders Programı

Eğitim Tarihi

Eğitim Saati

Verilecek Eğitimler

1.GÜN

18.00 – 18.50

  • Giriş (20 Dakika)
  • Türk Yargı Teşkilatı (15 Dakika)
  • Yargısal Faaliyet İçinde Yer Alan Süjeler (15 Dakika)

19.00 – 19.50

Yargılama Hukukuna İlişkin Temel Hak ve İlkeler (50 Dakika)

20.00 – 20.50

İspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar
(50 Dakika)

 

2.GÜN

18.00 – 18.50

  • Bilirkişinin Nitelikleri (25 Dakika)
  • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt (25 Dakika)

19.00 – 19.50

Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler (50 Dakika)

20.00 – 20.50

Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler (50 Dakika)

 

3.GÜN

18.00 – 18.50

Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu
(50 Dakika)

19.00 – 19.50

Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu
(50 Dakika)

20.00 – 20.50

Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu
(50 Dakika)

 

4.GÜN

18.00 – 18.50

Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu (50 Dakika)

19.00 – 19.50

Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu (50 Dakika)

20.00 – 20.50

Bilirkişinin Görevlendirilmesi
(50 Dakika)

 

5.GÜN

18.00 – 18.50

Bilirkişi İncelemesinin Yapılması
(50 Dakika)

19.00 – 19.50

Bilirkişi İncelemesinin Yapılması
(50 Dakika)

20.00 – 20.50

Oy ve Görüşün Sunulması
(50 Dakika)

 

6.GÜN

18.00 – 18.50

Oy ve Görüşün Sunulması
(50 Dakika)

19.00 – 19.50

Oy ve Görüşün Sunulması
(50 Dakika)

20.00 – 20.50

Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi (50 Dakika)

 

7.GÜN

18.00 – 18.50

Uygulama 1 - UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
(50 Dakika)

19.00 – 19.50

Uygulama 2 - Örnek Olayların Sunulması
(50 Dakika)

20.00 – 20.50

Uygulama 3 - İncelemelerin Gerçekleştirilmesi (50 Dakika)

 

8.GÜN

18.00 – 18.50

Uygulama 4 - Sunu ve Geri Bildirim Yapılması (50 Dakika)

19.00 – 19.50

Uygulama 5 - Genel Değerlendirme
(50 Dakika)

20.00 – 20.50

Uygulama 6 - Eğitim Değerlendirme Anketi (50 Dakika)Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 15.01.2018 11:13:21 tarihinde güncellenmiştir.

Sürekli Eğitim Merkezi