Sürekli Eğitim Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi

TS 13298:2015 ve Elektronik Belge - Arşiv Yönetimi Standardı Sertifika Programı

Kamu ve özel sektörde elektronik belge yönetimi ve arşivleme sistemleri ile ilgili yaşanan gelişmeler neticesinde nitelikli belge yöneticilerine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. TS 13298:2015 standardı kurum, kuruluş ve bu alanda faaliyet gösteren şirketlere yol gösteren bir rehber niteliğindedir. Bu sertifika programı, kurum ve kuruluşlarda elektronik belge ve arşiv yönetimi ile ilgili süreçlerde çalışan personelin bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmak amacıyla hazırlanmıştır. Program tarihi daha sonra açıklanacaktır.


Programı Kazanımları ve Çıktıları

Bu sertifika programını başarı ile tamamlayanlar;

1. Elektronik belge ve arşiv yönetim sistemlerinin kurumlar, çalışanlar ve paydaşlar açısından ne tür fırsatlar sunduğunu anlar.
2. Elektronik belge ve arşiv sistemleri ile ortaya çıkabilecek riskleri ve tehditleri anlar ve ne tür önlemler alınması konusunda bilgi sahibi olur.
3. Kurum ve kuruluşlarda kullanılan EBYS’lerin TS 13298:2015 standardına uygunluğunu denetleyebilir.
4. Kurum ve kuruluşların belge yönetimi ve arşiv birimlerinde yetkili personel olarak çalışabilirler.


Katılım Koşulları, Kontenjan ve Ücret

Sertifika programına en az ön lisans mezunu olanlar katılabilirler. Programının açılması için asgari öğrenci sayısı 10 azami öğrenci sayısı ise 25’dir. Sertifika programı toplam 60 saattir. Toplam ücret (KDV dahil) 1700 TL şeklindedir.

İndirim oranları için tıklayınız


Sertifika Almaya Hak Kazanma

Programa % 80’den fazla devam edenler sınavlara girmeye hak kazanacaktır. 60 saatin sonunda yapılacak olan sınavlardan başarı olanlar Marmara Üniversitesi onaylı “TS 13298:2015 ve Elektronik Belge-Arşiv Yönetimi Uzmanlık Sertifikası” almaya hak kazanacaktır. Programda başarısız olanlar devam şartını sağlamak kaydıyla kendilerine katılım belgesi verilir.


Program Başlangıç Tarihi

Eylül 2019


Eğitmenler

Prof. Dr. Oğuz İcimsoy
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Yüce
Dr. Öğr. Üyesi Bahattin Yalçınkaya
Dr. Elif Yılmaz Şentürk
Arş. Gör. M. Emin Gedikli
Arş. Gör. Varol Saydam


Ders İçeriği

Ders programı için tıklayınız
 

Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 13.09.2019 16:21:24 tarihinde güncellenmiştir.

Sürekli Eğitim Merkezi