Sürekli Eğitim Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi

Lebib Yalkın İşbirliği ile Gerçekleştirilen Eğitim Programları

Kıymetli Evrak Hukuku Eğitim Programı                                   
Rekabet Hukuku Eğitim Programı                              
Tüketici Hukuku Eğitim Programı                                                   
Ar-Ge Uygulamaları ve Vergisel Teşvik Eğitim Programı               
Mali Tablolar Analizi Eğitim Programı                                            
Finansal Tabloların Okunması ve Yorumlanması Eğitim Programı
Finansçı Olmayanlar için Temel Düzey Finans Eğitim Programı
Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması Eğitim Programı
Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitim Programı
Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Marka Hukuku Eğitim Programı

Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 28.12.2018 12:11:27 tarihinde güncellenmiştir.

Sürekli Eğitim Merkezi