Sürekli Eğitim Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi

Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Programları

4/11/2017 tarihli ve 20230 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği'nin (Tebliğ) 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında; temel mesleki konularda yürütülecek yüz yüze eğitimlerden sürekli eğitim kredisi elde edilebilmesi için, eğitim programının eğitim gerçekleştirilmeden önce Kurumumuz tarafından onaylanması gerektiği belirtilmiştir. Diğer taraftan sürekli eğitim programı düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Kurumumuz tarafından “Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul Ve Esasları” (Usul Esaslar) ile belirlenerek 22/12/2017 tarihinde Kurumumuz internet adresinde yayımlanmıştır. Bu kapsamda bağımsız denetçilerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, temel mesleki konularda sürekli eğitim programlarımız aşağıda belirtilmiştir. Programlar asgari 15 kişi ile açılacacak olup her bir programın kontenjanı 30 kişi ile sınırlıdır. 


Program Önkoşulu

Bağımsız denetçi belgesine sahip olmak.


Program Yeri

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü ve Bahçelievler Kampüsü


Programların Tarih, Saat ve Ücretleri

> Bahçelievler Kampüsü

   (1) Dış Ticaret
        03 Mayıs 2019 / 10:00-17:50 (7 saat) / 250 TL

   (2) İşletme Ekonomisi
        04 Mayıs 2019 / 10:00-17:50 (7 saat) / 250 TL

   (3) Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar
        05 Mayıs 2019 / 10:00-17:50 (7 saat) / 250 TL

   (4) Muhasebe Standartları
        17-18-19 Mayıs 2019 / 10:00-17:50 (21 saat) / 750 TL

   (5) Denetim Standartları
        24-25-26 Mayıs 2019 / 10:00-17:50 (21 saat) / 750 TL

   (6) Sermaye Piyasası ve Finans
        24-25-26 Mayıs 2019 / 10:00-17:50 (21 saat) / 750 TL

> Göztepe Kampüsü

   (1) Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar
        03 Mayıs 2019 / 10:00-17:50 (7 saat) / 250 TL

   (2) Dış Ticaret
        04 Mayıs 2019 / 10:00-17:50 (7 saat) / 250 TL

   (3) İşletme Ekonomisi
        05 Mayıs 2019 / 10:00-17:50 (7 saat) / 250 TL

   (4) Denetim Standartları
        17-18-19 Mayıs 2019 / 10:00-17:50 (21 saat) / 750 TL

   (5) Sermaye Piyasası ve Finans
        17-18-19 Mayıs 2019 / 10:00-17:50 (21 saat) / 750 TL

   (6) Muhasebe Standartları
        24-25-26 Mayıs 2019 / 10:00-17:50 (21 saat) / 750 TL


Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

Diplomanın aslı ve fotokopisi
Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi
Bağımsız denetçi belgesi
1 adet vesikalık
Ödeme dekontu (Ödeme kayıt sırasında da yapılabilir)


Program Koordinatörü

Prof. Dr. Sinan Aslan

Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 17.04.2019 12:21:44 tarihinde güncellenmiştir.

Sürekli Eğitim Merkezi