Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Programları

4/11/2017 tarihli ve 20230 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği'nin (Tebliğ) 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında; temel mesleki konularda yürütülecek yüz yüze eğitimlerden sürekli eğitim kredisi elde edilebilmesi için, eğitim programının eğitim gerçekleştirilmeden önce Kurumumuz tarafından onaylanması gerektiği belirtilmiştir. Diğer taraftan sürekli eğitim programı düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Kurumumuz tarafından “Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul Ve Esasları” (Usul Esaslar) ile belirlenerek 22/12/2017 tarihinde Kurumumuz internet adresinde yayımlanmıştır. Bu kapsamda bağımsız denetçilerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, temel mesleki konularda sürekli eğitim programlarımız aşağıda belirtilmiştir. Programlar asgari 15 kişi ile açılacacak olup her bir programın kontenjanı 30 kişi ile sınırlıdır. 


Program Önkoşulu

Bağımsız denetçi belgesine sahip olmak.


Program Yeri

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü


Programların Tarih, Saat ve Ücretleri

> Bahçelievler Kampüsü

   (1) Dış Ticaret
        Daha sonra açıklanacaktır / 10:00-17:50 (7 saat) / 225 TL + KDV

   (2) İşletme Ekonomisi
        Daha sonra açıklanacaktır / 10:00-17:50 (7 saat) / 225 TL + KDV

   (3) Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar
        Daha sonra açıklanacaktır / 10:00-17:50 (7 saat) / 225 TL + KDV

   (4) Muhasebe Standartları
        Daha sonra açıklanacaktır / 10:00-17:50 (21 saat) / 650 TL + KDV

   (5) Denetim Standartları
        Daha sonra açıklanacaktır / 10:00-17:50 (21 saat) / 650 TL + KDV

   (6) Sermaye Piyasası ve Finans
        Daha sonra açıklanacaktır / 10:00-17:50 (21 saat) / 650 TL + KDV

> Göztepe Kampüsü

   (1) Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar
        Daha sonra açıklanacaktır / 10:00-17:50 (7 saat) / 225 TL + KDV

   (2) Dış Ticaret
        Daha sonra açıklanacaktır / 10:00-17:50 (7 saat) / 225 TL + KDV

   (3) İşletme Ekonomisi
        Daha sonra açıklanacaktır / 10:00-17:50 (7 saat) / 225 TL + KDV

   (4) Denetim Standartları
        Daha sonra açıklanacaktır / 10:00-17:50 (21 saat) / 650 TL + KDV

   (5) Sermaye Piyasası ve Finans
        Daha sonra açıklanacaktır / 10:00-17:50 (21 saat) / 650 TL + KDV

   (6) Muhasebe Standartları
        Daha sonra açıklanacaktır / 10:00-17:50 (21 saat) / 650 TL + KDV


Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

Diplomanın aslı ve fotokopisi
Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi
Bağımsız denetçi belgesi
1 adet vesikalık
Ödeme dekontu (Ödeme kayıt sırasında da yapılabilir)


Program Koordinatörü

Prof. Dr. Sinan Aslan


Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 03.10.2019 13:31:56 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM