Sürekli Eğitim Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacı Eğitim Programı

Program tarihi, Adalet Bakanlığı'nın ilgili sistemi (EYOSİS) aktifleştirmesinden sonra belirlenecektir.

Uzlaştırma, ceza hukuku soruşturması veya kovuşturması aşamasında, uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören ya da kanuni temsilcisinin kanun ve Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği'ndeki (Resmi Gazete: 05.08.2017/30145) usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecine verilen addır. Uzlaştırma yöntemi, ceza uyuşmazlıklarının çözümünde esas sistem olarak kabul edilen yargısal sistemin yerine geçecek veya bu sistemle rekabet edecek bir çözüm süreci değil; ceza uyuşmazlığının taraflarını barıştırmayı amaçlayan, cezalandırıcı adalet anlayışına alternatif bir çözüm yöntemidir.

Bu doğrultuda görev yapan uzlaştırmacı, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet Savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişidir.


Program Çıktısı
Bu program, katılımcıların uzlaştırmacılık faaliyetini yapılabilmeleri için gerekli olan temel eğitim neticesinde alacakları katılım belgeleri ile Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca yapılacak yazılı sınava girme hakkı sağlar.


Program Önkoşulu (Uzlaştırmacı Siciline Kayıt Koşulları)
Eğitim kuruluşlarına hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacı adayları yönünden; üniversitelerin hukuk fakültesi mezunlarının yanısıra, üniversitelerin siyasal bilgiler fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, iktisat fakültesi ve işletme fakültesi mezunlarından, müfredatında; anayasa hukuku, ceza hukuku (genel hükümler), ceza hukuku (özel hükümler), ceza muhakemesi hukuku, hukuk başlangıcı/hukuka giriş/hukukun temel kavramları/temel hukuk, ticaret hukuku, iş hukuku, borçlar hukuku derslerinden en az ikisini başarılı olarak görmüş olanlar başvurabilir.

Diğer koşullar için ilgili yönetmeliği inceleyebilirsiniz.


Program Yeri ve Kontenjan
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Enstitüler Binası ve Hukuk Fakültesi
Sınıf kontenjanı 30 kişidir. Kontenjan dolmaması halinde eğitimler daha sonraki bir tarihe kaydırılabilecektir.


Program Tarihleri ve Ders Programları

Hafta Sonu Grubu: 27-28 Nisan- 04-05-11-12 Mayıs 2019 (Eğitimler günlük 8 saat / Başlangıç Saati: 09.00- Bitiş Saati:17.50)

Hafta İçi ve Hafta Sonu Grubu: 29-30 Nisan - 02-03 Mayıs 2019 (Günlük 4 saat / Başlangıç Saati:18.00-Bitiş Saati: 21.50) - 04-05 Mayıs 2019 (Eğitimler günlük 8 saat / Başlangıç Saati: 09.00- Bitiş Saati:17.50)

Program Süresi
Toplam eğitim, 36 saati teorik ve 12 saati uygulamalı olmak üzere 48 ders saatinden oluşmaktadır.
Teorik eğitim; Ceza Usul Hukuku, İletişim ve Müzakere Teknikleri alanlarını kapsamaktadır. 


Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler
Diplomanın aslı ve fotokopisi
Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi
1 adet vesikalık fotograf
Ödeme dekontu (Ödeme kayıt sırasında da yapılabilir)

Yoğunluk nedeniyle evrakları tamamlanmış şekilde getirmeniz önemle rica olunur.


Havale veya EFT Bilgileri

Hesap Adı
Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Döner Sermaye İşletmesi
Halkbank Kuyubaşı Şubesi (Şube No: 9866)

IBAN No
TR83 0001 2009 8660 0006 0001 35


Program Ücreti
1100 TL (KDV Dahil)
Bu program için herhangi bir indirim uygulanmamaktadır


Program Koordinatörü
Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin

Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 19.04.2019 16:42:59 tarihinde güncellenmiştir.

Sürekli Eğitim Merkezi