Sürekli Eğitim Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi

Aile Danışmanlığı Vaka Süpervizyonu Sertifika Programı

Aile Danışmanlığı alanındaki vakalarla çalışan meslek elemanlarının; danışma sürecini başlatma, danışanları problemleri üzerine çalışmaya sevk etme, danışma amaçları oluşturma, vakaya uygun kuram ve teknik seçme ve uygulama ve danışma sürecini etkin şekilde sonlandırma becerilerini geliştirmek amacıyla oluşturulan Aile Danışmanlığı Vaka Süpervizyonu Sertifika Programı, 40 saat teorik ve 20 saat saha uygulaması olmak üzere toplam 60 saatten oluşmaktadır. Program sonunda, eğitimlerini başarı ile tamamlayan katılımcılara sertifika belgesi verilecektir. Program kontenjanı 20 kişi olup, 10 kişinin üzerindeki kayıtlarda program açılacaktır.


Program Önkoşulu
Psikolojik danışman, psikolog, psikiyatrist ve aile danışmanı olup aktif olarak aile danışmanlığı yapan meslek çalışanları programa katılabilir.


Program Yeri
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü


Program Tarihi
Hafta sonu: 14 Eylül - 30 Kasım 2019 (Cumartesi günleri saat 09:00-13:00 arası)
Hafta içi: 18 Eylül - 04 Aralık 2019 (Çarşamba günleri saat 18:00-21:30 arası)


Program Ücreti
1000 TL (KDV dahil)


Program Koordinatörü
Prof. Dr. Halil Ekşi


Program Süpervizörü

Doç. Dr. Durmuş Ümmet Kilis doğumludur. Marmara Üniversitesi’nde Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında 2003 yılında lisans, 2007 yılında yüksek lisans ve 2012 yılında doktora eğitimlerini tamamladı. Başlıca çalışma alanları arasında; bireysel ve çift/aile danışmanlığı uygulamaları, grupla psikolojik danışma, psikolojik danışmada postmodern yaklaşımlar, değerler eğitimi, eğitim psikolojisi vb. bulunmaktadır. Uzmanlık alanı çerçevesinde, yetişkinlerle bireysel danışma ve çift ve ailelerle danışma çalışmalarını yürütmektedir. Halen aynı bölümde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır.


Ayrıntılı bilgi için
dummet@marmara.edu.tr 

Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 04.07.2019 13:09:17 tarihinde güncellenmiştir.

Sürekli Eğitim Merkezi