Sürekli Eğitim Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Uzmanlık ve Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitim Programı

Ayrıntılı bilgi ve önkayıt için

(530) 788 33 79 - (507) 230 11 66 - (553) 837 91 02 - (553) 837 91 03


Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Ticaret Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik ve uzman arabuluculuk faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Katılımcılara, 22 saate devam koşulunu sağlamaları şartıyla, Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Uzmanlık ve Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Katılım Belgesi verilecektir.


Program Yeri

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Enstitüler Binası


Program Tarihi

Haziran 2019


Program Süresi

Toplam eğitim üç gün, 24 ders saatten oluşmaktadır.


Program Ücreti

1200 TL (KDV Dahil)


 

Program İçeriği

(1) Ticarete Hukuku Teorik Eğitim 

 • Ticari hükümler
 • Ticari örf ve âdet
 • Ticari işler
 • Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri
 • Ticari davalar ve çekişmesiz yargı işlerinin görüleceği mahkemeler
 • Dava şartı olarak arabuluculuk
 • Ticari davalarda bilirkişilik 
 • Zamanaşımı
 • Teselsül karinesi 
 • Ticari işlerde faiz
 • Ticari işletme 
 • Tacir
 • Tacir olmanın hükümleri
 • Ticaret Sicili
 • Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
 • Haksız Rekabet
 • Hukuki sorumluluk
 • Ceza sorumluluğu
 • Ticari Defterler
 • Cari Hesap
 • Ticaret Şirketleri
 • Kollektif  Şirket
 • Komandit Şirket
 • Anonim Şirket
 • Limited Şirket
 • Kıymetli Evrak
 • Nama Yazılı Senetler
 • Hamile Yazılı Senetler
 • Kambiyo Senetleri
 • Poliçe
 • Çek
 • Taşıma İşleri
 • Eşya Taşıma
 • Yolcu Taşıma

(2) Arabuluculuk Uygulama Eğitimi

 • Ticaret Hukukunda Arabuluculuk
 • Arabuluculuğa Elverişli Olan Uyuşmazlıklar 
 • Arabuluculuğa Elverişli Olmayan Uyuşmazlıklar 
 • Ticaret Hukukundaki Emredici Hükümler ile Arabuluculuk İlişkisi 
 • Ticaret Hukukunda Dava Şartı Olarak Düzenlenen Arabuluculuk Süreci 
 • Örnek Olaylar Üzerinden Arabuluculuk Uygulaması

(3) Bilirkişilik Uygulama Eğitimi

 • Ticari Davalarda Bilirkişilik
 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi
 • Bilirkişilerin Kurul Oluşturacak Şekilde Çalışmaları
 • Bilirkişi Ücreti ve Avans
 • İhtiyatî Haciz – Bilirkişi  
 • Araştırma ve İnceleme
 • Bilirkişiye Başvurulması
 • Bilirkişi Raporuna İtiraz 
 • Bilirkişili Seçimi İlgili Örnek İncelemeler
 • Ceza ve Hukuk Yargılaması
 • Araştırma Esasları
 • Hukuki Statü ve Sorumluluk
 • Bilirkişi Rapor Örnekleri

 

Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 07.05.2019 16:04:56 tarihinde güncellenmiştir.

Sürekli Eğitim Merkezi