Sürekli Eğitim Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi

Müdürün Mesajı

Günümüzde global ve ulusal iktisadi şartlarda ortaya çıkan yeni eğilimler, emek piyasasında rekabet şartlarını değiştirmiş ve bireylerin sahip oldukları diplomalar dışında da yetkinliklerini geliştirmeleri önemli hale gelmiştir. Yaşam boyu öğrenim stratejisi de ekonomik kalkınma açısından belirleyici bir role sahip olmuştur. Bugün, iktisadi bireylerin, emek piyasasındaki rekabette başarılı olabilmeleri, istihdam olanaklarını artırmaları, iş bulma ve iş değiştirme sürelerini kısaltabilmeleri, yaşam standartlarını artırmaları için daha çok gelir elde edebilmeleri sahip oldukları diplomalar dışında geliştirdikleri yetkinliklere bağlı hale gelmiştir. Yeni rekabet şartları firmalar ve çalışanları için de benzer ihtiyaçları gündeme getirmiştir.

Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) 1883 yılından bugüne Türkiye yüksek öğretim camiasının amiral gemilerinden biri olarak hizmet veren Marmara Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü programlar dışında kalan eğitim ve sertifika programlarının düzenlenmesi amacıyla 2000 yılında kurulmuştur. MÜSEM kuruluşundan bugüne Marmara Üniversitesi’nin dışa açılan yüzü olarak kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde açık eğitimler ve kapalı grup eğitimleri olmak üzere çeşitli alanlarda çok sayıda sertifika programları düzenlemiştir.

Bünyemizde yer alan Marmara Sınav Merkezi de özel, sivil toplum ve kamu kuruluşları ile yurtdışından gelen insan kaynakları ölçme ve değerlendirme ile sınav organizasyon hizmeti taleplerini hızlı, güvenilir ve nitelikli bir şekilde karşılamaktadır.

Bugün de Marmara Üniversitesi’nin tüm akademik birimlerinin ve Üniversitemizin yetkin öğretim elemanlarının katkıları ile aile danışmanlığından deney hayvanları kullanımına, yabancı dillerden iş güvenliğine, işletme yöneticiliğinden Ortadoğu okuluna kadar çeşitli alanlarda zaman zaman disiplinlerarası olmak suretiyle sertifika programları düzenlenmektedir.

Merkezimizde gerçekleştirilen tüm programlar Marmara Üniversitesi'nin kalite güvencesindedir. Bilindiği gibi Marmara Üniversitesi’nin yetiştirdiği öğretim üyeleri, hem geçmişte hem de bugün sadece Marmara Üniversitesi’nde değil ülkemizde sonradan kurulan kamu ve vakıf üniversitelerinin gelişimine ve öğretim programlarının sürdürülmesine katkı sağlamışlardır. MÜSEM’in öğretim programlarının kalitesini hami üniversite işlevini sürdüren Marmara Üniversitesi’nin yetkin ve öncü öğretim üyelerinin nitelikleri belirlemektedir.

Bireylerin ve firmaların değişen rekabet şartlarında ihtiyaç duydukları eğitimleri gerçekleştirmekte, kariyer planları için yetkinlik geliştirmek isteyen, sosyo-kültürel ve entelektüel gelişimi bir iş değil hobi olarak algılayan tüm kişi ve kurumlara güler yüzle hizmet sunmayı sürdüreceğiz.

Eğitim programlarımız sizlere artıdeğer katacaktır.Saygılarımla,

Prof. Dr. Ahmet Yılmaz

Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 24.04.2018 17:03:57 tarihinde güncellenmiştir.